Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Кампания за безплатни прегледи на деца на 31.05.2018 и 01.06.2018г. в СБАЛО„ Проф. Бойчо Бойчев“


По случай 1 юни, деня на детето, Университетската болница по ортопедия СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ обявява кампания за безплатни прегледи на деца.

В два поредни дни, 31.05.2018 и 01.06.2018, ще бъдат извършвани безплатни консултации на деца с проблеми с костно-мускулната система. Високо специализираните детски ортопеди, гръбначни хирурзи, ортопеди специалисти в областта на хирургия на ръката, онкохирурзи и кинезитерапевти от ъниверситетска болница по ортопедия ще бъдат на разположение на децата и техните родител. Повода за кампанията е международния ден на детето 1 юни. Децата ще получат възможността за профилактични прегледи и консултации при следните здравословни проблеми:

Гръбначни проблеми:
 • сколиоза / порочна стойка ( изкривяване със странично отклонение)
 • кифоза (привеждане напред, приведена стойка)
 • деформации на гръдния кош ( изпъкнал гръден кош, вдлъбнат гръден кош, асиметрия)
 • болки в гръбначния стълб
 • вродени деформитети
Проблеми в областта на долния крайник:
 • вродени и придобити деформации на крайниците
 • изкривяване на долните крайници – Х-байне, О-байне
 • нарушения в походката
 • разлика в дължините на крайниците
 • криви ходила
 • плоскостъпие
 • изкривяване на палеца и пръстите
 • болки от претоварване
Проблеми в областта на горния крайник
 • вродени и придобити деформации на горния крайник
 • ограничена подвижност
 • нарушения в хватателната способност
 • болки от претоварване
Наличие на новообразувания и формации на крайниците и тялото Прегледите ще се извършват в консултативните кабинети на диагностично-консултативния блок на болницата, от 8.30 ч. до 15.30 ч. Препоръчително е носенето на налични изследвани и консултации, извършени до момента. При необходимост от допълнителни апаратни изследвания (ехография, рентгенови снимки, лабораторни изследвания и др.), последните ще бъдат заплащани по ценоразпис на болницата.

Специализирана болница "Проф. Бойчо Бойчев"

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев” е уникална за страната по отношение на лечението на заболявания и посттравматични увреди на опорно-двигателния апарат. Лечебното заведение е правоприемник на Научния институт по ортопедия и травматология при Медицинска академия – София. Тя е единствената в страната еднопрофилна ортопедична болница, създадена през 1974 година чрез клинико-нозологично структуриране след обединението на три водещи национално водещи ортопедично-травматологични институции - Катедрата по ортопедия и травматология към ИСУЛ - София, Катедрата по ортопедия и травматология към ВМИ - София и Републиканския институт по възстановителна хирургия и протезиране - София, Медицинска Академия.

Прочети повече...


Телефон:
(02) 8181 750 - Изп. директор
(02) 818 15 00 - Регистратура

Факс: (02) 955 53 12
Адрес:
София 1614, кв. Горна Баня
бул."Никола Петков" № 56

GPS 42.674532N, 23.247153E