Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Специализирана болница "Проф. Бойчо Бойчев"

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев” е уникална за страната по отношение на лечението на заболявания и посттравматични увреди на опорно-двигателния апарат. Лечебното заведение е правоприемник на Научния институт по ортопедия и травматология при Медицинска академия – София. Тя е единствената в страната еднопрофилна ортопедична болница, създадена през 1974 година чрез клинико-нозологично структуриране след обединението на три водещи национално водещи ортопедично-травматологични институции - Катедрата по ортопедия и травматология към ИСУЛ - София, Катедрата по ортопедия и травматология към ВМИ - София и Републиканския институт по възстановителна хирургия и протезиране - София, Медицинска Академия.

Прочети повече...


Телефон:
(02) 8181 750 - Изп. директор
(02) 818 15 00 - Регистратура
Кол-център:
0886182604
0886182739
(02)-40-17-874
(02)-40-17-879

Факс:
(02) 955 53 12
Адрес:
София 1614, кв. Горна Баня
бул."Никола Петков" № 56

GPS координати:
42.674532N, 23.247153E