Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Утвърдени Правилници


1. В УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД е утвърден следния правилник за приемане и обработка на жалби и сигнали за нередности, нарушения, корупция и измами: Отвори тук (PDF файл)