Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Доц. Андрей Андреев, д.м. – началник на клиниката

Д-р Патриков

Д-р Димитров

Д-р Славчев

Д-р Кацарова

Д-р Димитров

Д-р Пейнешки

Ст. м. с. Арсова

КЛИНИКА ПО КОСТНА ПАТОЛОГИЯ И ОБЩА ОРТОПЕДИЯ

Клиниката е създадена след структурни реформи в СБАЛО „Проф. Б. Бойчев” на мястото на Клиниката по обща ортопедия и ендопротезиране и Клиниката по онкоортопедия и костна патология.

Исторически тя е наследник на първото ортопедично отделение в България, създадено към Клиниката по пропедевтика на хирургичните болести на проф. д-р Парашкев Стоянов и ръководено от д-р Бойчо Бойчев, хабилитиран по-късно като професор. Нейното съществуване е свързано с имената на някои от изтъкнатите български ортопеди-травматолози, създали българската школа по ортопедия и травматология.

В Клиниката по онкоортопедия и костна патология са работили изявени имена в българската ортопедия, сред които: “бащата” на българската ортопедия проф. Бойчо Бойчев, проф. Иван Андреев, проф. Тодор Соколов, доц. Георги Павлов, доц. Георги Каймакчиев, проф. Райчо Райчев (морфология), проф. Л. Величков (рентгенология).

Клиниката представлява висококвалифициран екип от лекари и медицински сестри, предлагащи широк диапазон от специализирани медицински услуги в областта на ортопедията и травматологията.

В клиниката се приемат за оперативно лечение пациенти от страната и чужбина (Гърция, Македония, Кипър, арабските страни и др.). Годишно в клиниката се извършват около 900 операции. Профилът на клиниката позволява лекуването на болни от различни възрастови групи. Всеки пациент може да избере своя оператор и анестезиолог.

Като лечебни дейности на клиниката могат да са посочат: първично ендопротезиране и реендопротезиране на големите стави, реконструктивна хирургия на долните крайници при вродени и придобити, вкл. посттравматични заболявания, детска ортопедия, спортна травматология, артроскопска хирургия. Лекуват се и много болни с пресни травматични увреди на опорно-двигателния апарат.

На територията на клиниката се провежда и кинезитерапия и ЛФК от кинезитерапевтите и рехабилитаторите от Отделението по следоперативна рехабилитация.

Клиниката е част от Катедрата по ортопедия и травматология на Медицински университет – София и участва в обучението на студенти и следдипломна квалификация по ортопедия и травматология. Провеждат се курсове за високо специализирана дейност по артроскопия и ендопротезиране.

Клиниката разполага с 30 легла. Екипът на клиниката се състои от осем лекари с призната специалност по ортопедия и травматология, девет специалисти по здравни грижи и шест санитари.

Към клиниката функционира специализиран консултативен приемен кабинет №3 на партерния етаж на болницата, всеки работен ден от 8 до 14 часа. Тел. 02/ 81 81 516