Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Д-р Станков

Д-р Данаилов

Д-р Филипова

Д-р Ефремова

Д-р Христов

Д-р Миладинов

КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

КАИЛ е основно профилирано звено на СБАЛО “проф. Бойчо Бойчев”, което:

  • участва активно в лечебно-диагностичната дейност на пациентите, приети за лечение в СБАЛО “Проф. Б.Бойчев”;
  • осигурява адекватна анестезия на приетите за оперативно лечение пациенти;
  • осигурява пациентите в периода на извеждане от анестезия до пълното им възстановяване;
  • осигурява интензивни грижи и лечение в ранния следоперативен период;
  • извършва диагностика и лечение на критични нарушения в жизненоважни функции на пациенти.

Годишно през КАИЛ преминават около 3000 пациенти в анестезиологичен или реанимационен план

В КАИЛ работят денонощни дежурни екипи от висококвалифицирани анестезиолози и медицински сестри, които се грижат за пациентите.

Началник на КАИЛ е Доц. д-р Лилия Иванова д.м., защитила докторат на тема:” Контролирана хипотензия и автохемотрансфузия при оперативни интервенции на гръбначния стълб”.

В клиниката работят д-р Станков, д-р Данаилов, д-р Филипова, д-р Ефремова, д-р Христов.

Клиниката разполага с девет операционни зали и стационар с 10 легла, снабдени с модерна апаратура за проследяване на жизнените показатели, дихателна и сърдечно-съдова реанимация и лаборатория.

В КАИЛ функционира преданестезиологичен кабинет, за консултации на пациенти на които предстои оперативна интервенция.

  • при прегледа се преценява състоянието им и се уточнява предоперативната подготовка;
  • при данни за алергия в кабинета има възможност за тестуване с медикаменти използвани за анестезия и алергологична консултация, с което се спестява време и средства на пациентите.

КАИЛ има изработени протоколи за добра медицинска практика, които се прилагат с успех при ортопедични хирургични интервенции в областта на детската ортопедия, хирургията на гръбначен стълб, хирургията на горен и долен крайник ; онкоортопедията и следоперативното обезболяване.

Прилагат се:

  • обща инхалационна и венозна анестезия ;
  • спинална и епидурална анестезия;
  • всички видове периферни блокади, които осигуряват продължително следоперативно обезболяване и създават комфорт за пациента.

Предлагат се програми на подходящите пациенти, за автохемотрансфузия, при които кръвозагубата по време на оперативната интервенция и в ранния следоперативен период се заместват със собствена кръв взета предварително от тях или по време на оперативната интервенция. За целта КАИЛ разполага с модерна апаратура. С това се избягват усложнения, дължащи се на преливане на дарителска кръв.

КАИЛ е основна университетска база за студентско и следдипломно обучение за специалността по Анестезиология и интензивно лечение, към Медицински факултет София.