Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Д-р Станков

Д-р Данаилов

Д-р Филипова

Д-р Ефремова

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

ОАИЛ е основно профилирано звено на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев”, което:

  • участва активно в лечебно-диагностичната дейност;
  • осигурява адекватна анестезия на приетите за оперативно лечение пациенти;
  • осигурява пациентите в периода на извеждане от анестезия до пълното им възстановяване;
  • осигурява интензивни грижи и лечение в ранния следоперативен период;
  • извършва диагностика и лечение на критични нарушения в жизненоважни функции на пациенти.

Годишно през ОАИЛ преминават около 3000 пациенти в анестезиологичен или реанимационен план

В ОАИЛ работят денонощни дежурни екипи от висококвалифицирани анестезиолози и медицински сестри.

Началник на ОАИЛ е проф. Пламен Кенаров.

Отделението разполага с девет операционни зали и стационар с 10 легла, снабдени с модерна апаратура за проследяване на жизнените показатели, дихателна и сърдечно-съдова реанимация и лаборатория.

В ОАИЛ функционира преданестезиологичен кабинет за консултации на пациенти, на които предстои оперативна интервенция.

  • при прегледа се преценява състоянието им и се уточнява предоперативната подготовка;
  • при данни за алергия в кабинета има възможност за тестуване с медикаменти използвани за анестезия и алергологична консултация, с което се спестява време и средства на пациентите.

ОАИЛ има изработени протоколи за добра медицинска практика, които се прилагат с успех при ортопедични хирургични интервенции в областта на детската ортопедия, хирургията на гръбначен стълб, хирургията на горен и долен крайник, онкоортопедията и следоперативното обезболяване.

Прилагат се:

  • обща инхалационна и венозна анестезия;
  • спинална и епидурална анестезия;
  • всички видове периферни блокади, които осигуряват продължително следоперативно обезболяване и създават комфорт за пациента.

Предлагат се програми на подходящите пациенти за автохемотрансфузия, при които кръвозагубата по време на оперативната интервенция и в ранния следоперативен период се замества със собствена кръв, взета от тях предварително или по време на оперативната интервенция. За целта ОАИЛ разполага с модерна апаратура. С това се избягват усложнения, дължащи се на преливане на дарителска кръв.

ОАИЛ е основна университетска база за студентско и следдипломно обучение за специалността по анестезиология и интензивно лечение към Медицински факултет на МУ – София.