Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Доц. Андрей Андреев, д.м. – началник на клиниката

Д-р Чакалски

Д-р Петров

Д-р Георгиев

Д-р Иванов

Д-р Кацарова

Д-р Димитров

Ст. м. с. Арсова

Първа Ортопедична Клиника

Клиниката е създадена след структурни реформи в СБАЛО „проф.Б.Бойчев” на мястото на клиниката по "Обща ортопедия и ендопротезиране". Исторически тя е наследник на първото ортопедично отделение в България, създадено към Клиниката по пропедевтика на хирургичните болести на проф. д-р Парашкев Стоянов и ръководено от д-р Бойчо Бойчев, хабилитиран по-късно като професор. Нейното съществуване е свързано с имената на някои от изтъкнатите български ортопеди-травматолози, създали българската школа по ортопедия и травматология.

Първа ортопедична клиника представлява висококвалифициран екип от лекари и медицински сестри, предлагащи широк диапазон от специализирани медицински услуги в областта на ортопедията и травматологията.

Клиниката разполага с 30 легла. Екипът на клиниката се състои от седем лекари с призната специалност по ортопедия и травматология, единадесет специалисти по здравни грижи и пет санитари.

доц. Андрей Андреев, д.м. –началник на клиниката. Има насоченост към обща ортопедия, артроскопия и ендопротезиране на тазобедрена и колянна стави. Владее английски, немски и руски език. Специализирал е в Дамп 2000 и гр. Бохум (Германия), Бристол (Англия), мастър клас по реендопротезиране – Столцалпе (Австрия).

Клиниката се намира на четвъртия етаж на болницата и разполага с 15 стаи с по две легла, оборудвани със санитарен възел. Изградена е модерна комуникационна система, предлагаща индивидуално устройство за връзка с Интернет, приемане on-line на телевизионни програми и връзка с дежурния персонал. Клиниката е свързана и с централния компютърно-рентгенографски сървър на болницата.

В клиниката се приемат за оперативно лечение пациенти от страната и чужбина /Гърция, Македония, Кипър, арабските страни и др./. Годишно в клиниката се извършват около 900 операции. Профилът на клиниката позволява лекуването на болни от различни възрастови групи. Всеки болен може да избере своя оператор и анестезиолог.

Като лечебни дейности на клиниката могат да са посочат: първично ендопротезиране и реедндопротезиране на големите стави, реконструктивна хирургия на долните крайници при вродени и придобити, вкл. посттравматични заболявания, детска ортопедия, спортна травматология, ендоскопска хирургия. Лекуват се и много болни с пресни травматични увреди на опорно-двигателния апарат.

В операционния блок клиниката разполага с три операционни зали, обзаведени с анестезиологична и хирургична апаратура и инструментариум, задоволявящ широкия диапазон на работа на клиниката. Поради големия брой пациенти, търсещи високо квалифицирана ортопедо-травматологична помощ в клиниката, болните изчакват реда си за постъпване в листа на чакащите. Те получават писмена информация за изискванията при постъпването – необходими изследвания, предварителна консултация при придружаващи заболявания, налагащо се при големи интервенции фамилно кръводаряване и други.

На територията на клиниката се провежда и кинезитерапия и ЛФК от кинезитерапевтите и рехабилитаторите от Отделението по следоперативна рехабилитация.

Първа ортопедична клиника е част от Катедрата по ортопедия и травматология на Медицински университет София и участва в обучението на студенти и следдипломна квалификация по ортопедия и травматология. Провеждат се курсове за високоспециализирана дейност по артроскопия и ендопротезиране.

Към клиниката функционира специализиран консултативен приемен кабинет # 3 на партерния етаж на болницата, всеки работен ден от 8 до 14 часа. тел. 02/8181 522