Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Доц. Георгиев, д.м., Началник клиника

Доц. Цеков, д.м., Зам. Началник клиника

Д-р Матев, д.м.

Д-р Лазаров

Д-р Киров

Д-р Кехайов

Д-р Алексиев, д.м.

Д-р Христов, д.м.

Ст. м. с. Танева

Втора Ортопедична Клиника

Клиниката е създадена след структурни реформа В СБАЛО „Проф.Бойчо Бойчев” чрез обединяването на Клиниката по „Детска ортопедия” и Клиника “ Хирургия на Горен крайник”. По този начин тя е наследник на създаденото през 1954 година от Проф. Янаки Холевич отделение по детска ортопедия в Института по възстановителна хирургия и на създадената през 1955 г. от именития ръчен хирург проф. Матев клиника „Горен крайник”. Втора ортопедична клиника представлява конгломерат от две уникални за България по своята същност звена, работещи в единна цялост.

Персоналът на клиниката включва 8 лекари, 12 медицински сестри и 5 санитари. Лекарите са висококвалифицирани специалисти, всички със специалност по ортопедия и травматология. Клиниката разполага с 30 легла в 16 комфортни стаи с южно изложение с тераса и самостоятелни санитарни възли, като част от стаите са обособени като VIP. В клиниката е изградена съвременна комуникационна система с устройства, позволяваща на всеки пациент индивидуален достъп до интернет, on-line телевизия, SkyPe, връзка с персонала.

В клиниката се извършват широк диапазон терапевтични и реконструктивни процедури на опорно – двигателния апарат по повод вродени, придобити и дегенеративни заболявания, както и възпалителни и тумороподобни заболявания при деца и възрастни. В клиниката се лекуват български и чуждестранни граждани.

Началник на клиниката е доц. д-р Христо Георгиев, д.м., детски ортопед с над 20 годишен стаж по специалността със защитена дисертация в областта на хирургията на детската тазобедрена става.

В лечебно-диагностичния процес на клиниката, както и в обучението на студенти и специализанти, участва и изпълнителният директор на болницата - Проф. д-р Евгений Медникаров,д.м. Той е основоположник на ехографското изследване на детската тазобедрена става в България, с дисертационен труд в областта на удължаване на крайниците.

Старша медицинска сестра на клиниката е Мария Танева , опитен и с дългогодишен стаж специалист.

За оперативната си дейност клиниката разполага с две операционни зали, обзаведени с климатична инсталация, специализирани ортопедични операционни маси, лампи, анестезиологични апарати, рентгенов апарат с памет, апарат за автохемотрансфузия и инструментариум за всички операции, извършвани в световната практика. Клиниката има отлични комуникационни връзки с отделните звена на болницата и много добро ниво на компютъризация.

Годишно в Клиниката се извършват около 750 – 800 операции на пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат при деца и възрастни. Използват се водещи оперативни методи, практикувани в световната наука и практика. При децата основни приоритети са:
- лечението на вродената луксация на тазобедрената става, кривите ходила, болестта на Пертес, придобити заболявания на детската и юношеската тазобедрена става, хирургия на ходилото. Ежедневно се оперират деца с детска церебрална парализа. Рутинна процедура е удължаването на крайници и хирургията на епифизарната плочка. Въведени са най – съвременните оперативни техники, неизискващи използване на гипсова имобилизация и позволяващи ранно раздвижване на децата.

При лечението на страдания на горния крайник се прилагат:
- всички видове следтравматични костно-ставни и мекотъканни увреди и усложненията от тях, реконструктивни операции при акушерска парализа; хирургично лечение на спастичната ръка; възстановителна хирургия при сухожилни увреди на ръката; свободна пластика на сухожилия; възстановяване при увреда на периферните нерви на горния крайник с микрохирургични способи; мускулни транспозиции при трайни увреди на периферните нерви; кожни пластики след травми и изгаряне. Клиниката е единствената специализирана за оперативно лечение на вродени аномалии на горния крайник, синдактилия, малформации, хипоплазия и др. Възстановяват се костни увреди чрез компресия, дистракция или фиксация на опорния апарат; прилагат се оригинални методи при лечение на хабитуална луксация на раменната става, карпална нестабилност, спортни травми.

Клиниката има богат опит и традиции в хирургичното лечение на ставни заболявания чрез поставяне на изкуствени стави – ендопротезиране. В нея се извършва голям диапазон протезиране – от рутинното ендопротезиране на тазобедрената става, колянно протезиране, заместване на раменна става, лакътна става, главичка на лъчевата кост, главичка на лакътна кост, протезиране на ставите на палеца и пръстите .

В клиниката, като част от Катедра по ортопедия и травматология на Медицинския университет се провежда планово обучение на студенти по медицина, на специализанти по ортопедия и травматология и обща медицина от България и чужбина. Постоянно се организират курсове за квалификация на специалисти в областта на детската ортопедия и хирургия на горния крайник. Нашите специалисти, обучени в най-известните центрове на Австрия, Германия, Франция, Швейцария, Япония, САЩ и Австралия провеждат и квалификационни курсове за придобиване на сертификат за „Ултразвуково изследване на ставите”.

Към клиниката функционира консултативно-диагностичен кабинет #1, оборудван с модерен доплер-ехограф за изследване на тазобедрената става при новородени. В тях консултират лекарите от клиниката. Работно време 8-14 ч. Телефон за връзка: 02/ 8181 520