Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Проф. Танчев

Проф. Стоков

Д-р Диков

Д-р Патриков

Д-р Джеров

Д-р Димитров

Д-р Лашков

Д-р Славчев

Ст. м. с. Илиева

Трета Ортопедична Клиника

Клиниката е създадена след структурното обединение на две уникални за България ортопедични клиники - Клиниката по гръбначна хирургия и Клиниката Костни тумори, в които са работили изявени имена в българската ортопедия, сред които: “бащата” на българската ортопедия проф. Бойчо Бойчев, проф. Иван Андреев, Проф. Тодор Соколов, доц. Георги Павлов, доц. Георги Каймакчиев, проф. Р. Райчев (морфология), проф. Л. Величков (рентгенологиа). Първата в България специализирана клиника по гръбначна хирургия с началник проф. Панайот Танчев е създадена в нашата болница през 1989 със заповед на Председателя на Медицинска академия – София. Насоченост в областта на гръбначната хирургия преди това са имали доц. Георги Павлов (1920-1981) и доц. Георги Каймакчиев (1924-2008). В областта на костните тумори насочва своя интерес преди повече от 40 години от “бащата” на българската ортопедия проф. Бойчев, създавайки уникална за България Клиника костни тумори, на която става началник. В последствие тя се оглавява от неговия ученик проф. Иван Андреев. С патоморфологичната диагностика се заема проф. Р. Райчев, а с образната – проф. Л. Величков.

Началник на Трета ортопедична клиника е проф. Панайот Танчев. Той е завършил Медицинския факултет при МА-София през 1973, специализирал ортопедия и травматология у нас (1973-1977) и защитил дисертационния си труд с присъждане на академична степен “Doctor medicinae” в Университетската ортопедична клиника - гр. Лайпциг, Германия в периода 1977-1980 г. По-късно проф. П. Танчев специализира с насоченост гръбначна хирургия в редица водещи клиники в Германия, САЩ, Франция, Швейцария, Украйна и др.

Заместник-началник клиника е доц. д-р Любен Стоков, защитил дисертация като редовен аспирант по гръбначна хирургия и сколиоза в Централния институт по травматология и ортопедия – Москва. Специализирал е многократно в САЩ, Франция, Германия, Италия, Чехия, Украйна. Създател е на методи за лечение на деформациите на предната гръдна стена. Работи детска и възрастова ортопедия, травматология от различен характер, стандартно и индивидуално ендопротезиране на големи и малки стави при дегенеративна и туморна патология. Член е на най-авторитетните международни организации по гръбначна хирургия. Почетен член е на Македонското дружество по ортопедия и травматология.

Лекарската колегия на Трета ортопедична клиника се състои от 8 лекари с призната специалност по ортопедия и травматология, специализирали в различни институти в чужбина. За болните в клиниката се грижат още 11 медицински сестри, 1 хистологичен лаборант и 5 санитари.

Старшата медицинска сестра Даниела Илиева притежава степен “бакалавър по социални дейности”. Завършила е курсове по интензивни грижи, по реанимация и за операционна сестра. Съчетава отлични организаторски и човешки качества. Клиниката разполага със стационар от 30 легла, по 2 в стая, всяка от тях със самостоятелен санитарен възел и достъп до тераса. Освен това клиниката има манипулационна, гипсовъчна, столова, сервизни помещения, помещения за останалия персонал. Клиниката има отлични комуникационни връзки с отделните си звена и много добро ниво на компютъризация.

Годишно през клиниката преминават около 650–700 болни. Лечебният диапазон на клиниката включва цялата гръбначна патология, като се прилагат всички модерни оперативни методи. В клиниката се лекуват успешно сколиози, кифози, спондилолистези, спондилити с различен произход (туберкулоза, ехинокок и др.), дискови хернии, вродени аномалии на гръбначния стълб, деформации на предната гръдна стена (хлътнали и птичи гърди), дегенеративни заболявания на гръбнака (сегментна дискова нестабилност, спондилартроза, спондилоза, дегенеративна стеноза и сколиоза и др.), остеопороза и остеопортични фрактури, посттравматични състояния, тумори (първични и метастатични) и тумороподобни заболявания на гръбначния стълб. По предварителна уговорка и след съответна консултация в клиниката се приемат и лекуват и пресни фрактури на гръбначния стълб от района и от цялата страна. Друга насоченост на клиниката са мускулно-скелетни тумори, вродени и дисплазични заболявания, артрози, травми и последствия от травми на опорно двигателния апарат. Провежда се консервативно и оперативно лечение на доброкачествените и злокачествени тумори, вродената и придобита патология на мускулно-скелетната система – ортопедични последствия от метаболитни, травматични, дисплазични и други състояния, довели до нарушение на нормалната анатомия и функция на опорно-двигателния апарат. Въведени са съвременни реконструктивни методи за заместване на костни дефекти и големи стави (тазобедрена, раменна, колянна и лакътна, таз) при артрози, некрози, травми и др.

Особено голям опит има екипът на Клиниката при лечението на гръбначните изкривявания при деца и юноши – консервативно и оперативно. Прилага се съвременно оперативно лечение с използването на вносни титанови имплантати. За периода 1989-2011 са оперирани над 1000 деца с гръбначни изкривявания, а получените отлични резултати са публикувани в авторитетни чуждестранни списания или са представени като доклади на международни конференции и конгреси в Англия, Гърция, Германия, Унгария, Румъния, Сърбия, Холандия, Чехия и др.

Екип на Клиниката по традиция прилага и ендопротезиране на големите стави. Използват се модерни ендопротези с циментно и безциментно закрепване, произведени в Швейцария, Германия, САЩ и България. Клиниката има 20 годишен опит в ендопротезирането на тазобедрени стави, като резултатите са много добри и отговарят напълно на публикуваните в световната литература.

В клиниката се лекуват пациенти от цялата страна, а също и от чужбина (Македония, Кипър, Гърция, Турция, арабските страни и др.).

Към клиниката функционира специализиран консултативен кабинет # 2 всеки работен ден от 8.30 до 13 часа, в който пациентите се консултират от висококвалифицирани специалисти пациентите от цялата страна според съществуващата нормативна уредба. Телефони за връзка: 02 8181 521, 02 8181 576.