Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Обучение

УСБАЛО "Проф. Б.Бойчев", като университетска болница на Медицински Университет София, е база за провеждане на обучението по ортопедия и травматология на студенти и специализанти, обучение на клинични ордиантори, разработка на дисертационни теми от докторанти, научна работа. Провеждат се курсове за следдипломна квалификация, курсове за признаване на квалификация за високо специалицирани дейности и др.

УСБАЛО "Проф.Бойчо Бойчев" със своите три ортопедични клиники, заедно с Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Царица Йоана" – ИСУЛ и Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света Анна" изграждат Катедра по Ортопедия и Травматология към Медицински университет София