Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Обучение

УСБАЛО "Проф. Б. Бойчев", като университетска болница на Медицински университет – София, е база за провеждане на обучението по ортопедия и травматология на студенти и специализанти, обучение на клинични ординатори, разработка на дисертационни теми от докторанти, научна работа. Провеждат се курсове за следдипломна квалификация, курсове за признаване на квалификация за високо специализирани дейности и др.

УСБАЛО "Проф. Бойчо Бойчев" заедно с Клиниката по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Царица Йоанна" – ИСУЛ и Клиниката по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света Анна" изграждат Катедра по Ортопедия и Травматология към Медицински университет София