Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”
Специализирана болница "Проф. Бойчо Бойчев"

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев” е уникална за страната по отношение на лечението на заболявания и посттравматични увреди на опорно-двигателния апарат. Лечебното заведение е правоприемник на Научния институт по ортопедия и травматология при Медицинска академия – София. Тя е единствената в страната еднопрофилна ортопедична болница, създадена през 1974 година чрез клинико-нозологично структуриране след обединението на три водещи национално водещи ортопедично-травматологични институции - Катедрата по ортопедия и травматология към ИСУЛ - София, Катедрата по ортопедия и травматология към ВМИ - София и Републиканския институт по възстановителна хирургия и протезиране - София, Медицинска Академия.

Основателят на българската ортопедия и травматология и Ръководител на двете катедри по ортопедия и травматология (ИСУЛ и ВМИ) чл. кор.проф. Бойчо Бойчев поставя основите за развитие на днешните клиники на болницата. Неговият ученик проф. Янаки Холевич, основател на Републиканския институт по възстановителна хирургия и протезиране, издигна развитието на ортопедичната и травматологична наука и практика на съвременно европейско ниво, а чл.кор. проф. Александър Герчев направи техническата революция в родната ортопедия и травматология. Традициите и уникалността на лечебното заведение с времето са привличали за участие в неговата научна и лечебна дейност почти всички утвърдени имена на Българската Ортопедия като: Проф. Георги Павлов, Проф. Иван Илиев, Проф. Стефан Банков, Проф. Иван Матев, проф. Иван Андреев, Проф. Никола Игнатов, Доц. Георги Каймакчиев, Доц. Христо Кацаров, Доц. Петко Сливков.

Болницата е разположена в югозападната част на София, близо до квартал Горна баня, известен в страната с превъзходния си климат и минелални извори. Разполага с 90 болнични легла разположени на в стаи с по две легла и собствeн санитарен възел. В нея работят 192 души медицински персонал. От тях 42 са лекари с придобити специалности по различни специалности. Всички Клиники се ръководят от хабилитирани лица – доценти и професори.

В Консултативно-диагностичният блок са базирани кабинети на всички клиники на болницата, както и модерно отделение по образна диагностика, клинична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология, педиатричен кабинет, кабинет вътрешни болести и салон за кинезитерапия.

Стационарния блок включва: Първа, Втора и Трета ортопедични клиники, клиника Анестезиология и интензивно лечение, клиника за Следоперативна рехабилитация (без легла). Всяка една от ортопедичните клиники е специализирана в основни ортопедични направления: онкоортопедия, гръбначна хирургия, детска ортопедия, хирургия на горния крайник и ръката, ендопротезиране . Болницата има дъщерно дружество - Медицински център „Ортомед”, където се осъществяват първични прегледи от специалисти ортопеди в условията на договор с НЗОК.

Болница „ Проф. Б.Бойчев” е Университетска болница и в нея се извършва основното обучение на студенти и пециализанти в областта на ортопедията, травматологията, анестезиологията и реанимацията. Наличието на високоерудирани специалисти и съвременно медицинско оборудване даде основание през 2011 година на болницата да бъде призната най-високото ниво на компетентност и е гаранция за отлично качество на диагностично-лечебната дейност. едно годишно в лечебното заведение получават висококвалифицирана помощ 3 800 пациенти.