Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”
Обща информация

УСБАЛО „Проф. Б.Бойчев” ЕАД обхваща площ от 8640 кв.м. В нея се разполагат стационар, операционен блок, диагностично-консултативен блок и административно-техническа част. Стационарът включва 60 легла, разпределени в две ортопедични клиники. Всички стаи са с по две легла, снабдени са със самостоятелен санитарен възел, възможност за индивидуално ползване на ТV, интернет и постоянна връзка с персонала. На разположение на пациентите са и шест VIP стаи.

Операционният блок се състои от 7 операционни зали, отделение по анестезиология и интензивно лечение с 10 реанимационни легла и стерилизация. В него ежегодно оперативно лечение преминават около 3000 пациенти с вродени и придобити заболявания на опорно-двигателния апарат.

Диагностично-консултативният блок обединява 4 отделения, 7 консултативни кабинета, манипулационна и регистратура. Тук се извършват изследвания, консултации, първични и контролни прегледи, обработка на рани и гипсови имобилизации. Медицинският екип на УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев” ЕАД е представен от 34 лекари, 40 медицински сестри, 8 кинезитерапевти, 7 лаборанти и 28 санитари.

Болницата е част от учебната база на Медицински Университет – София. В нея научно-преподавателска дейност осъществяват един професор, двама доценти и петнадесет асистенти по специалностите: ортопедия и травматология; анестезиология и интензивно лечение; физиотерапия и рехабилитация. Тук целогодишно се обучават специализанти, докторанти, студенти по медицина и ерготерапевти. УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев” ЕАД е база за провеждане и на курсове за следдипломна квалификация на лекари – специалисти.