Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Съобщения

11.10.2019
Покана за предоставяне на оферти за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2019г. в съответствие с Националните счетоводни стандарти наа СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД“
ПОКАНА (PDF файл)