Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Съобщения

19.10.2021
Покана за представяне на оферти за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС) на ГФО за 2021 г. на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД и МЦ „Ортомед“ ЕООД, а също така и на консолидирания ГФО за 2021 г. на групата УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД.
Забележка: Един одитор не може да заверява повече от четири поредни години.
ПОКАНА (PDF файл)

12.02.2021г. 15:37 часа
Конкурс за отдаване под наем на дълготраен актив – Бюфет / Заведение за хранене с обща светла площ 157,58 кв.м. и приходна площ 143,53 кв.м., разположен в сутерена на основната сграда на СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД в гр. София, кв. Горна баня, бул. „Никола Петков“ № 56
Договор за отдаване под наем на дълготраен актив
Решение (PDF)
Протокол на комисия
Решение за класиране

11.10.2019
Покана за предоставяне на оферти за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2019г. в съответствие с Националните счетоводни стандарти наа СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД“
ПОКАНА (PDF файл)