Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Съобщения

17.10.2023
Конкурс за отдаване под наем на дълготраен актив на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД.
Решение за провеждане на конкурс 17.10.2023 (PDF файл)

04.10.2023
Покана за представяне на оферти за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2023 г. в съответствие с Националните счетоводни стандарти.
Покана за одит 2023 (PDF файл)

03.11.2022
Покана за представяне на оферти за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2022 г. в съответствие с Националните счетоводни стандарти.
Покана за одит 2022 (PDF файл)

06.01.2022
Конкурс за отдаване под наем на дълготраен актив на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД - място за поставяне на три броя вендинг автомати:
1. за кафе и топли напитки;
2. за пакетирани закуски;
3. за вода и безалкохолни напитки);
С обща площ 3 (три) кв.м., разположено в централното фоайе на партера на основната сграда на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД в гр. София, кв. Горна баня, бул. „Никола Петков“ № 56.
Решение за провеждане на конкурс 06.01.2022 (PDF файл)

19.10.2021
Покана за представяне на оферти за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС) на ГФО за 2021 г. на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД и МЦ „Ортомед“ ЕООД, а също така и на консолидирания ГФО за 2021 г. на групата УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД.
Забележка: Един одитор не може да заверява повече от четири поредни години.
ПОКАНА (PDF файл)

12.02.2021г. 15:37 часа
Конкурс за отдаване под наем на дълготраен актив – Бюфет / Заведение за хранене с обща светла площ 157,58 кв.м. и приходна площ 143,53 кв.м., разположен в сутерена на основната сграда на СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД в гр. София, кв. Горна баня, бул. „Никола Петков“ № 56
Договор за отдаване под наем на дълготраен актив
Решение (PDF)
Протокол на комисия
Решение за класиране

11.10.2019
Покана за предоставяне на оферти за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2019г. в съответствие с Националните счетоводни стандарти наа СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД“
ПОКАНА (PDF файл)