Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Изписване от болницата

Вашият лекуващ лекар, съобразно състоянието Ви, ще определи кога можете да бъдете изписан от болницата.

Изписването на пациенти става между 10 и 14 часа, при наличието на:

  • Добро общо състояние на пациента.
  • Спазен минимален престой по съответната клинична пътека.
  • Заплатена потребителска такса за пролежаното време.
  • Заплатени поставени импланти (ако има такива) и допълнителни услуги (ВИП стая, платена рехабилитация)
При изписването Вие ще получите:
  • Два броя епикризи.
  • Рецепта с назначена терапия за домашно лечение ( ако е необходима).
  • Указания за режима у дома, необходими ограничения и щадене на оперирания крайник.
  • Препоръки към Личния лекар

Според Национален рамков договор, пациентът има право на до два безплатни контролни прегледа в рамките на 30 дни от изписването.

При необходимост и по лекарско предписание, оперираните в СБАЛО „Проф. Б.Бойчев” пациенти могат да проведат рехабилитационно лечение в Клиника за следоперативна рехабилитация. Това е възможно в условията на НЗОК по клинична пътека или срещу заплащане.