Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Екипът на клиниката

Д-р Кръстева

Д-р РайновКЛИНИКА ЗА СЛЕДОПЕРАТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Историята на клиниката за следоперативна рехабилитация / КСР / започва в далечната 1974 год., когато Проф.Стефан Банков /1927-1992г./ разкрива отделение за рехабилитация към Болницата за възстановителна хирургия,рехабилитация и протезиране. По-късно през 1976г., при изграждането на Научния институт по ортопедия и травматология към МА-София, се създава КСР, като първата за страната специализирана клиника за рехабилитация на заболяванията на опорно-двигателния апарат /ОДА/. Първият ръководител на клиниката е Проф. Стефан Банков /1976-1992г./. През този период КСР става модел за създаването на рехабилитационни клиники в гр. София и страната. През периода 1992-2007 г. КСР се оглавява от Проф. Явор Въжаров.

От 2007г. КСР се ръководи от д-р Вилма Кръстева – специалист по физикална медицина и рехабилитация от 1978год., с дългогодишен опит в диагностиката, физиотерапията и рехабилитацията на заболяванията на ОДА, от които 32 год. в УСБАЛО.

В клиниката работят още двама лекари: Д-р Любомир Стефанов – високо квалифициран специалист по ортопедия и травматология, с 30 год. опит и стаж в УСБАЛО. Д-р Росен Райнов – с богат опит в рехабилитацията на заболяванията на опорно-двигателния апарат.

Основно звено на клиниката е кинезитерапевтичния сектор, в който работят 9 висококвалифицирани кинезитерапевти и рехабилитатори с ръководител Здравка Цветанова, доктор по кинезитерапия. Останалите : Ася Ангелова, доктор по кинезитерапия; Ивелина Захариева; Нина Ягодич; Мария Танова; Румяна Коларска; Евгений Медникаров; Асен Игнатов; Ваня Димитрова. Повечето от тях са с 20-30 годишен опит и стаж в болницата и са носители на качествата и квалификацията на школата на проф.Ст.Банков, доц.Петко Сливков и Ивайло Калчев.

В клиниката се прилагат всички модерни кинезитерапевтични методики за консервативно лечение и рехабилитация на крива шия, сколиози, кифози, вродени криви ходила, дегенеративни заболявания на гръбначния стълб, ставни артрози, последици от травми на ОДА, сухожилни и нервни увреди. В клиниката са разработени и се прилагат иновативни и специализирани кинезитерапевтични методики за следоперативна рехабилитация, като повечето от тях са резултат на дисертационни трудове. Физиотерапевтичният сектор разполага с всички съвременни апарати за светло и електролечение, в който Марина Силянова /дипломиран рехабилитатор/ провежда физиолечение на стационарно и амбулаторно лекувани болни със заболявания на ОДА.

Заслужава особено внимание висококвалифицираното извършване на различни методики на криоелектрофореза /Проф.Явор Въжаров/, електростимулации на денервирани мускули, ТЕНС. През последните 4 години в болницата са провели рехабилитация общо 7300 пациента със заболявания на ОДА. Оперираните в ортопедичните клиники на болницата пациенти провеждат ранна следоперативна рехабилитация по специално разработена от нас програми за различните оперативни интервенции.Тези програми са индивидуални и се съставят след прецизна функционална и рентгенографска оценка на рехабилитационния потенциал.

В по-късния следоперативен период,тези болни провеждат рехабилитация по КП № 244 /физикална терапия и рехабилитация при болести на ОДА/, като за периода 2008-2011г. техният брой достига до 1500 човека.

УСБАЛО “Проф.Б.Бойчев “ е университетска база за студентско и следдипломно обучение и ежегодно в КСР се провежда обучение и стаж на кинезитерапевти и рехабилитатори. Организират се и се провеждат и тематични курсове и индивидуално обучение и на лекари - специалисти по физикална медицина и рехабилитация. През 2011година се извърши основен ремонт и обновяване на кинезитерапевтичния и ФТ сектори, лекарски кабинети. Това ще подобри комфорта за пациенти и лечители и ще повиши още повече качеството на лечебния и учебния процеси.