Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Съобщения

30.10.2019г. 10:09 часа
Отдаване под наем на дълготраен актив склад със светла площ 94 кв.м., разположен в сутерена на сграда „Национален център по ортопедия и рехабилитация“, собственост на СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД, в гр. София, кв. Горна баня, бул. „Никола Петков“ № 56.
ОБЯВА (PDF файл)
Протокол от комисия (PDF файл) (26.11.2019 14:19 часа)
Решение за класиране (PDF файл) (26.11.2019 14:19 часа)
Договор за наем на склад (PDF файл) (02.12.2019 15:03 часа)

11.06.2019
Протокол от 30.05.2019 г. и Решение № 6 от 11.06.2019 г. за конкурса по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет "Отдаване под наем на дълготраен актив - бюфет"
РЕШЕНИЕ (PDF файл)
ПРОТОКОЛ (PDF файл)
ДОГОВОР (PDF файл)

14.05.2019
Конкурс за отдаване под наем на дълготраен актив – Бюфет / Заведение за хранене с обща светла площ 157,58 кв.м. и приходна площ 143,53 кв.м., разположен в сутерена на основната сграда на СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД в гр. София, кв. Горна баня, бул. „Никола Петков“ № 56
ДОКУМЕНТИ ЗА КОНКУРСА (ZIP файл)

06.12.2018
Решение от конкурса за вендинг-автомат за топли напитки (кафе-автомат)
ДОГОВОР (PDF файл)
РЕШЕНИЕ (PDF файл)

12.11.2018
Конкурс за отдаване под наем на дълготрайни активи – реална част с площ от около 1 кв.м. от сграда с идентификатор 68134.4332.1567.7, принадлежаща на СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД, с административен адрес: гр. София, бул. „Никола Петков“ № 56, предназначена за поставяне на вендинг-автомат за топли напитки (кафе-автомат), и реална част с площ от около 1 кв.м. от сграда с идентификатор 68134.4332.1567.7, принадлежаща на СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД, с административен адрес: гр. София, бул. „Никола Петков“ № 56, предназначена за поставяне на вендинг-автомат за пакетирани храни и студени напитки
ДОКУМЕНТИ ЗА КОНКУРСА (ZIP файл)

17.04.2018
Покана за независим оценител
УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК (DOC файл)

29.03.2018
Покана за независим оценител
ПОКАНА (PDF файл)
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - справка, опис на оборудването и апаратура (PDF файл)

19.01.2018
Покана за доставка на медицински консумативи
ПОКАНА (PDF файл)
ПРОТОКОЛ (PDF файл)
ДОГОВОР (PDF файл)

16.01.2018
Повторна покана за избор на финансова институция за обслужване на СБАЛО "Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД
ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗБОР НА БАНКА (RAR файл)
ПОКАНА (PDF файл)
УКАЗАНИЯ за изготвяне и подаване на оферта (DOC файл)
КРИТЕРИИ за избор на изпълнител (PDF файл)

15.12.2017
Избор на финансова институция за обслужване на СБАЛО "Проф. Бойчо Бойчев ЕАД"
ПОКАНА (PDF файл)
УКАЗАНИЯ за изготвяне и подаване на оферта (DOC файл)
КРИТЕРИИ за избор на изпълнител (PDF файл)