Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Съобщения

19.01.2018
Покана за доставка на медицински консумативи
ПОКАНА (PDF файл)

16.01.2018
Повторна покана за избор на финансова институция за обслужване на СБАЛО "Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД
ПОКАНА (PDF файл)
УКАЗАНИЯ за изготвяне и подаване на оферта (DOC файл)
КРИТЕРИИ за избор на изпълнител (PDF файл)

15.12.2017
Избор на финансова институция за обслужване на СБАЛО "Проф. Бойчо Бойчев ЕАД"
ПОКАНА (PDF файл)
УКАЗАНИЯ за изготвяне и подаване на оферта (DOC файл)
КРИТЕРИИ за избор на изпълнител (PDF файл)