Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Съобщения

21.01.2019
Обява за обществена поръчка - „Доставка и монтаж на парен котел тип КП 0.55 за СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД“
РЕШЕНИЕ (PDF файл)
ПРОТОКОЛ (PDF файл)
ОБЯВА (PDF файл)
ОБРАЗЦИ (DOC файл)
ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР (DOC файл)
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (DOC файл)