Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Съобщения

21.01.2019
Обява за обществена поръчка - „Доставка и монтаж на парен котел тип КП 0.55 за СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД“
Договор №57 от 05.02.2019 г. за конкурса "Доставка и монтаж на парен котел тип КП 0.55" - ДОГОВОР (PDF файл)
РЕШЕНИЕ (PDF файл)
ПРОТОКОЛ (PDF файл)
ОБЯВА (PDF файл)
ОБРАЗЦИ (DOC файл)
ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР (DOC файл)
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (DOC файл)