Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Университетската болница по Ортопедия „Проф.Б.Бойчев” разполага със съвременна Клинична Лаборатория, покриваща широк набор от клинико – лабораторни изследвания за профилактика, диагностика и проследяване на терапията като оказва и методична помощ на клиничните звена. Лабораторията работи показатели в областта на хематология, хемостаза, биохимия, липиден профил, субстрати и ензими, електролити, кръвно-газов анализ, кардиологични маркери, специфични белтъци и маркери на възпалението, като провежда и контрол на антикоагулантна терапия Лабораторията е на разположение 24 часа в денонощието. Коректността и точността на резувлтатите се гарантира от провеждането на вътрешен и външен контрол и спазване на утвърдените от Българското Дружество по Клинична Лаборатория стандарти. Участието на лабораторията в Националната Система за Външна Оценка на Качеството ( НСВОК ) е удостоверено със сертификати.

С грижа за здравето на пациента Лабораторията работи със Затворена система за вземане на кръв, като за голям брой анализи разполага с възможност за микрообеми и микрометоди предназначени за бебета и малки деца. Практика на лабораторията е получаването на резултата в същия ден – “one day results.”

Лабораторията използва системите на Sysmex, Cobas, Diagnostica Stago и др. В рамките на ортопедичната практика лабораторията работи с НЗОК и частни здравноосигурителни фондове. Лабораторията е акредитирана от Министерството на Здравеопазването на Република България.

В клиниката работят 4 лаборанти и един лекар.
Началник лаборатория: Проф. Пенев, специалност клинична лаборатория