Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Отделение Kлинична лаборатория към УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев" им за цел да подпомага диагностичната и лечебна дейност на болницата, да следи динамиката в показателите на пациентите, да спомага за профилактиката на определени рискови заболявания.

За тази цел в лабораторията се извършват достатъчно широк спектър от изследвания в няколко области:

 • хематология;
 • хемокоагулация;
 • биохимия (ензими и субстрати);
 • липиден профил;
 • електролити и кръвно-газов анализ;
 • сърдечни маркери;
 • маркери на възпалението.

За качеството на резултатите се прави ежедневен контрол с подходящи контролни материали. Всеки месец се провежда и външен контрол към Националната система за качество в клиничната лаборатория при спазване на изискванията на БДС. От външната форма на контрол лабораторията получава сертификати за качество.

За да осъществява своята дейност, лабораторията разполага със съответната апаратура:

 • 2 хематологични анализатора;
 • 2 хематологични анализатора;
 • 2 апарата за хемокоагулация;
 • биохимичен анализатор;
 • електролитен анализатор;
 • кръвно-газов анализатор.

Лабораторията работи със затворена система за вземане на кръв, включително такава за бебета и малки деца, а също и за хора с лоши вени.

За осъществяване на дейността си в лабораторията работят 3 лаборанти и един лекар.

Работното време е от 7 до 15 часа, след което има лаборант на разположение, така че пациентите имат на практика денонощно обслужване.

Лабораторията е акредитирана от Министерството на здравеопазването на Република България.

В рамките на ортопедичната практика лабораторията работи с НЗОК и частни здравноосигурителни фондове.

Ръководител на лабораторията е д-р Димитринка Димитрова, специалист по клинична лаборатория.