Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Д-р Алипиева


ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

От 2009 г отделението разполага с нов рентгенов апарат «Quantum” отговарящ на всички изисквания на EС. Обработването на образите е дигитално - AGFA. Системата има мерителни маркери показващи рентгеновите образи в размер 1:1. Тази апаратура е обвързана с всички отделение и операционния блок.

В отделението има и съвременна рентгенова система Лифт- боди -*Full Leg * * Full Spine* , при която с една експонация се рентгенографира цяло тяло в мерителна решетка за измерване на дължини на крайници, деформации на цял гръбначен стълб и индивидуално ендопротезиране.

Резултатите се предоставят на филми или магнитен носител , което позволява консултации в интернет пространството. Втората уникална система е Ортопедична станция с която се измерват и избират ендопротезите и остеосинтезни средства /разрешени в БГ/ спрямо данните на всеки пациент.

Началник на отделението е д-р Н. Алипиева – специалист рентгенолог, ехографист повърхностни и дълбоки структури, доплерова диагностика, мамолог.

Персоналът в отделението притежава всички сертификати по изискване на Агенцията за ядрено регулиране.