Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Д-р Вутова

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

Началник лаборатория е д-р Евгения Вутова, със специалност трансфузионна хематология. В лабораторията работят двама лаборанти и една медицинска сестра.

Лабораторията извършва следните дейности:

 • Организира и доставя кръв и кръвни продукти за нуждите на операционните, клиниките и реанимация, в тясно сътрудничество с Националния кръвен център. Зарежда операционен блок, реанимация и клиниките с кръв, кръвни продукти и тест серуми.
 • Осигурява съхранение на получените кръв и кръвни съставки в специални за целта хладилници.
 • Оказва консултативна помощ на структурните звена на болницата по отношение на използването на кръв и кръвни съставки.
 • Извършва имунохематологични изследвания и подбор на кръв и кръвни съставки за всеки конкретен пациент, като използва съвременна апаратура.
  • Определя кръвни групи
  • Определя Rh-фенотип
  • Скрининг за антиеритроцитни антитела
  • Разширени проби за съвместимост за всеки прелят сак
  • Идентификация на антитела