Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”