Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Клинични пътеки

СБАЛО „проф. Бойчо Бойчев има договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение по 17 клинични пътеки.

КП 159 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система.
КП 192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции.
КП 210 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение.
КП 211 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност.
КП 212 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност.
КП 217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник.
КП 217.2 Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става.
КП 218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става.
КП 219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност.
КП 220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност.
КП 221 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност.
КП 222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник.
КП 223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош.
КП 256 Долекуване след хирургични интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето.
КП 263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система.
КП 265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат.
КП 999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура.