Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Клинични пътеки

СБАЛО „проф. Бойчо Бойчев има договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение по 13 клинични пътеки.

КП № 204. Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение.
Минимален болничен престой – 2 дни

КП № 205. Гръбначни и Гръбначно-мозъчни оперативни интервенции.
Минимален болничен престой – 3 дни

КП № 215. Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник.
Минимален болничен престой – 6 дни

КП № 216. Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и коленна става.
Минимален болничен престой – 6 дни

КП № 217. Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност.
Минимален болничен престой – 3 дни

КП № 218. Малки оперативни процедури на таза и долния крайник.
Минимален болничен престой – 1 ден

КП № 219. Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система.
Минимален болничен престой – 1 ден

КП № 220. Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник.
Минимален болничен престой – 3 дни

КП № 221. Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник.
Минимален болничен престой – 3 дни

КП № 222. Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник.
Минимален болничен престой – 2 дни

КП № 223. малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник.
Минимален болничен престой - 1 ден

КП № 224. Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош.
Минимален болничен престой – 3 дни

КП № 244. Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат.
Минимален болничен престой – 7 дни