Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Проф. Георгиев, д.м., ръководител Катедра по ортопедия и травматология

Д-р Матев, д.м., началник клиника

Д-р Кехайов

Д-р Алексиев, д.м.

Д-р Христов, д.м.

Д-р Диков

Д-р Джеров

КЛИНИКА ПО ДЕТСКА ОРТОПЕДИЯ И ХИРУРГИЯ НА РЪКАТА

Клиниката е създадена след структурна реформа в СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” чрез обединяването на Клиниката по детска ортопедия, Клиника хирургия на горен крайник и Клиника по гръбначна хирургия. По този начин тя е наследник на създаденото през 1954 година от проф. Янаки Холевич отделение по детска ортопедия в Института по възстановителна хирургия, на създадената през 1955 г. от именития ръчен хирург проф. Иван Матев първа в Европа Клиника по хирургия на ръката и на първата в България специализирана клиника по гръбначна хирургия, създадена в нашата болница през 1989 със заповед на Председателя на Медицинска академия – София. Клиниката представлява конгломерат от три уникални за България по своята същност звена, работещи в единна цялост.

Годишно в Клиниката се извършват около 750 – 800 операции на пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат при деца и възрастни. Използват се водещи оперативни методи, практикувани в световната ортопедия. При децата основни приоритети са: лечението на вродената луксация на тазобедрената става, кривите ходила, болестта на Пертес, придобити заболявания на детската и юношеската тазобедрена става, хирургия на ходилото. Ежедневно се оперират деца с детска церебрална парализа. Рутинна процедура е удължаването на крайници и хирургията на епифизарната плочка. Въведени са най-съвременните оперативни техники, неизискващи използване на гипсова имобилизация и позволяващи ранно раздвижване на децата.

При страдания на горния крайник се прилагат: лечение на всички видове следтравматични костно-ставни и мекотъканни увреди и усложненията от тях; реконструктивни операции при акушерска парализа; хирургично лечение на спастичната ръка; възстановителна хирургия при сухожилни увреди на ръката; свободна пластика на сухожилия; възстановяване при увреда на периферните нерви на горния крайник с микрохирургични способи; мускулни транспозиции при трайни увреди на периферните нерви; кожни пластики след травми и изгаряне. Клиниката е единствената специализирана за оперативно лечение на вродени аномалии на горния крайник, синдактилия, малформации, хипоплазия и др. Възстановяват се костни увреди чрез компресия, дистракция или фиксация на опорния апарат; прилагат се оригинални методи при лечение на хабитуална луксация на раменната става, карпална нестабилност, спортни травми.

В клиниката се лекуват успешно сколиози, кифози, спондилолистези, спондилити с различен произход (туберкулоза, ехинококоза и др.), дискови хернии, вродени аномалии на гръбначния стълб, деформации на предната гръдна стена (хлътнали и птичи гърди), дегенеративни заболявания на гръбнака (сегментна дискова нестабилност, спондилартроза, спондилоза, дегенеративна стеноза и сколиоза и др.), остеопороза и остеопоротични фрактури, посттравматични състояния, тумори (първични и метастатични) и тумороподобни заболявания на гръбначния стълб. По предварителна уговорка и след съответна консултация в клиниката се приемат и лекуват и пресни фрактури на гръбначния стълб от района и от цялата страна.

В клиниката, като част от Катедрата по ортопедия и травматология на Медицински университет – София се провежда обучение на студенти по медицина, на специализанти по ортопедия и травматология и обща медицина от България и чужбина. Постоянно се организират курсове за квалификация на специалисти в областта на детската ортопедия и хирургията на горния крайник. Нашите специалисти, обучени в най-известните центрове на Австрия, Германия, Франция, Швейцария, Япония, САЩ и Австралия провеждат и квалификационни курсове за придобиване на сертификат за „Ултразвуково изследване на ставите”. В клиниката се провеждат и курсове за специализация по пластично-възстановителна хирургия, курсове за високо специализирана дейност и придобиване на сертификат "Хирургия на ръката".

Персоналът на клиниката включва 11 лекари, 9 медицински сестри и 5 санитари. Осем от лекарите са висококвалифицирани специалисти със специалност по ортопедия и травматология. Към Клиниката има добре разработена програма за докторанти и специализанти, към която се числят трима специализанти.

Клиниката разполага с 30 легла в 16 комфортни стаи с южно изложение с тераса и самостоятелни санитарни възли, като част от стаите са обособени като VIP. В клиниката е изградена съвременна комуникационна система с устройства, позволяващи на всеки пациент индивидуален достъп до интернет, онлайн телевизия, връзка с персонала.

Старша медицинска сестра на клиниката е Дечка Иванова, опитен специалист с дългогодишен стаж.

Към клиниката функционира консултативно-диагностичен кабинет №1, оборудван с модерен доплер-ехограф за изследване на тазобедрената става при новородени. В него консултират лекарите от клиниката. Работно време: 8-14 ч. Телефон за връзка: 02/ 81 81 515