Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Платено лечение

В СБАЛО ”Проф.Б.Бойчев”, срещу заплащане по утвърден ценоразпис, е възможно провеждането на:

  • платени медицински прегледи, манипулации, превръзки
  • рехабилитационно лечение/кинезитерапия
  • физиотерапевтични процедури
  • рентгенографии
  • електромиография
  • оперативно лечение на здравно-неосигурени пациенти и чужди граждани.
За повече информация относно цени и услуги - вижте утвърдената ценова листа