Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Платено лечение

В СБАЛО ”Проф.Б.Бойчев”, срещу заплащане по утвърден ценоразпис, е възможно провеждането на:

  • платени медицински прегледи /манипулации/ превръзки.
  • рехабилитационно лечение/кинезитерапия
  • физиотерапевтично лечение
  • рентгенографско изследване
  • електромиографско изследване на периферните нерви
  • платено оперативно лечението на здравно-неосигурени пациенти и чужди граждани.