Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Ценова листа

В СБАЛО ”Проф.Б.Бойчев” е утвърден следния ценоразпис: ЦЕНОВА ЛИСТА (PDF файл)