Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Ценова листа

В СБАЛО ”Проф.Б.Бойчев” е утвърден следния ценоразпис: Отвори тук (PDF файл)

Ценоразпис за ОФРМ: Отвори тук (PDF файл)