Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Прием в болницата


Условия за прием

 • За здравно осигурените пациенти, при постъпване за планово лечение, е необходимо направление № 7, което се издава от личния лекар или лекар специалист.
 • Ако сте допълнително здравно осигурен, предварително попитайте координатора на Вашия здравноосигурителен фонд дали болницата има сключен договор с фонда и каква част от лечението Ви е покрита.
 • За пациентите, които не са здравно осигурени, болницата предлага свободен платен прием по обявените в ценоразписа цени.


Как да се подготвите за Вашия престой в болницата

Документи, които трябва да носите със себе си:
 • Документ за самоличност.
 • Направление за хоспитализация и здравноосигурителна книжка /за здравноосигурените/.
 • Епикризи, изследвания, решения на ТЕЛК.
Следните неща ще Ви бъдат необходими:
 • Нощница
 • Чехли
 • Кърпа за ръце и за баня
 • Тоалетни принадлежности (паста и четка за зъби, личен сапун, принадлежности за бръснене и др.)
 • Всички медикаменти, които трябва да приемате редовно.
 • Очила и слухов апарат, ако се нуждаете от такива.
 • Зъбни протези, ако ползвате такива, както и кутийка, в която да ги оставите, непосредствено преди операция.
 • Малка сума пари (за интернет, барче).
 • Избягвайте да носите големи суми пари и ценности у Вас.


Регистрация и приемни кабинети
Регистратурата и приемните кабинети са разположени на партерния етаж.
Телефони:
 • Кабинет # 1, Втора ортопедична клиника : 520
 • Кабинет # 2, Трета ортопедична клиника : 521
 • Кабинет # 3, Първа ортопедична клиника : 522
Работно време
 • Регистратура: 7.30-15.00 ч.
 • Приемни кабинети: 8.00-14.00ч.