Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Съобщения

04.07.2016
Протоколи от заседания на комисията по обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория и хистология":
Протокол 4 (PDF файл)
Протокол 5 (PDF файл)
Протокол 6 (PDF файл)
Решение (PDF файл)

23.06.2016
ДО БГ МЕД ООД, ТОП ДИАГНОСТИКА ООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

на 30.06.2016 год. от 13.00 часа в сградата на СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД, гр. София, бул. „Никола Петков" № 56, партер, библиотека ще се проведе жребии на основание чл. 75, ал.1, т.1 от ЗОП по открита процедура по обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория и хистология ", както следва:
Тест субстрати:

Глюкоза
БГ МЕД ООД
ТОП ДИАГНОСТИКА ООД

20.05.2016
Протоколи от заседания на комисията по обществена поръчка с предмет: "Доставка на ендопротези и винтова остеосинтеза":
Протокол 1 (PDF файл)
Протокол 2 (PDF файл)
Протокол 3 (PDF файл)
Решение (PDF файл)

10.05.2016
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ендопротези и винтова остеосинтеза”

Дата, час и място за отваряне на ценовите оферти – 13.05.2016 год. от 13.00 часа в сградата на СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, библиотека. Отварянето на ценовите оферти ще е публично при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП.

27.04.2016
Протоколи от заседания на комисията по обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория и хистология":
Протокол 1 (PDF файл)
Протокол 2 (PDF файл)
Протокол 3 (PDF файл)

14.04.2016
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория и хистология”
Дата, час и място за отваряне на ценовите оферти – 21.04.2016 год. от 11.00 часа в сградата на СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, гр. София, бул. „Никола Петков” № 56, библиотека.
Отварянето на ценовите оферти ще е публично при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП.

23.03.2016
Протоколи от заседания на комисията по обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и шевен материал":
Протокол 1 (PDF файл)
Протокол 2 (PDF файл)
Протокол 3 (PDF файл)
Протокол 4 (PDF файл)
Протокол 5 (PDF файл)
Протокол 6 (PDF файл)
Протокол 7 (PDF файл)

11.03.2016
Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и шевен материал" - ТУК (MS WORD файл)

10.03.2016
Съобщение по повод обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и шевен материал" - ТУК (MS WORD файл)

08.02.2016
Протокол от заседание на комисия по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и шевен материал" - ТУК (PDF файл)

01.02.2016
Протокол от заседание на комисия по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и шевен материал" - ТУК (PDF файл)

01.02.2016
Ценовите оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Доставка на медицински консуматив, дезинфектанти и шевен материал” ще бъдат отворени на 08.02.2016 год. от 13.00 часа в сградата на СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, гр. София, бул. Никола Петков № 56, партер, библиотека. При отварянето на цените могат да присъстват представители на фирмите участници.

25.01.2016
Протокол от заседание на комисия по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и шевен материал" - ТУК (PDF файл)

05.01.2016
Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка предмет: "Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и шевен материал" - ТУК (PDF файл)

15.12.2015
Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка предмет: "Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и шевен материал" - ТУК (PDF файл)

05.11.2015
Протокол от работата на комисията от дата 27.10.2015 год. за обществена поръчка с предмет: "Ежедневни доставки на готова болнична храна по диети и готова храна за дежурен персонал на СБАЛО Проф. Бойчо Бойчев ЕАД" - ТУК (PDF файл)

Протокол от работата на комисията от дата 15.10.2015 год. за обществена поръчка с предмет: "Ежедневни доставки на готова болнична храна по диети и готова храна за дежурен персонал на СБАЛО Проф. Бойчо Бойчев ЕАД" - ТУК (PDF файл)

Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка: Ежедневни доставки на готова болнична храна по диети и готова храна за дежурния персонал на СБАЛО "Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД". -
Качено на 21/01/2020
ТУК (PDF Файл)

28.10.2015
Ценовите оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ежедневни доставки на готова болнична храна по диета за пациенти и храна за дежурен персонал на СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД ще бъдат отворени на 03.11.2015 год. от 09.00 часа в сградата на болницата, тр. София, бул. „Никоа Петков” № 56, партер, библиотека.

25.09.2015
Решение за класиране на кандидатите и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Денонощна невъоръжена охрана и пропускателен режим от 07.00 до 19.00 часа дневна смяна и от 19.00 до 07.00 нощна смяна" - ТУК (PDF файл)

24.09.2015
Протокол от работата на комисията от дата 24.09.2015 год. за обществена поръчка с предмет: "Денонощна невъоръжена охрана и пропускателен режим от 07.00 до 19.00 часа дневна смяна и от 19.00 до 07.00 нощна смяна" - ТУК (PDF файл)

04.09.2015
Решение за класиране на кандидатите и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ортопедични имплантанти" - ТУК (PDF файл)

31.08.2015
Ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на ортопедични импланти“, открита с Решение № 4 от 26.06.2015 год. на Изпълнителния директор на СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД ще бъдат отворени на 04.09.2015 год. от 13.00 часа в сградата на СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД, гр. София, бул. „Никола Петков“ № 56, библиотека.

21.08.2015
Протокол 1 от работата на комисията от дата 21.08.2015 год. за обществена поръчка за доставка на ортопедични импланти - ТУК (PDF файл)
Протокол 2 - ТУК (PDF файл)
Протокол 3 - ТУК (PDF файл)

25.02.2015
Ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на ендопротези и винтова ортосинтеза” ще бъдат отворени на 27.02.2015 год. от 11.00 часа в сградата на СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД, гр. София, бул. Никола Петков № 56, партер, библиотека.

13.01.2015
ВАЖНО: Информация по повод обявения търг за медицински консумативи - ПИСМО (PDF файл)


Обществени поръчки

22.03.2016
Обявява се търг за обществена поръчка с предмет: "Доставка на ендопротези и винтова остеосинтеза"

Документация, свързана с търга - ТУК (ZIP файл)


09.02.2016
Обявява се търг за обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория, хистология"

Документация, свързана с търга - ТУК (ZIP файл)


02.12.2015
Обявява се търг за обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и шевен материал"

Документация, свързана с търга - ТУК (ZIP файл)


04.09.2015
ОБЯВЯВА СЕ ТЪРГ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Денонощна невъоръжена охрана и пропусквателен режим от 07.00 до 19.00 часа дневна смяна и от 19.00 до 07.00 нощна смяна"

Документация, свързана с търга - ТУК (ZIP файл)


ОБЯВЯВА СЕ ТЪРГ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ЕЖЕДНЕВНИ ДОСТАВКИ НА ГОТОВА БОЛНИЧНА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ И ГОТОВА ХРАНА ЗА ДЕЖУРНИЯ ПЕРСОНАЛ НА СБАЛО "ПРОФV БОЙЧО БОЙЧЕВ""

Документация, свързана с търга - ТУК (ZIP файл)
Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка: Ежедневни доставки на готова болнична храна по диети и готова храна за дежурния персонал на СБАЛО "Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД". -

ТУК (PDF Файл) - 21/01/2020


ОБЯВЯВА СЕ ТЪРГ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ОРТОПЕДИЧНИ ИМПЛАНТИ"

Документация, свързана с търга - ТУК (ZIP файл)


ОБЯВЯВА СЕ ТЪРГ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ЕНДОПРОТЕЗИ И ВИНТОВА ОРТОСИНТЕЗА"

Документация, свързана с търга - ТУК (ZIP файл)


ОБЯВЯВА СЕ ТЪРГ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ ОТ 07.00 ДО 19.00 ЧАСА ДНЕВНА СМЯНА И ОТ 19.00 ДО 07.00 НОЩНА СМЯНА"

Документация, свързана с търга - ТУК (ZIP файл)


ОБЯВЯВА СЕ ТЪРГ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ДЕЗИНФЕКТАНТИ, ШЕВЕН МАТЕРИАЛ"

Документация, свързана с търга - ТУК (ZIP файл)

Допълнителни разяснения относно търга - ТУК (PDF файл), както и ТУК (PDF файл)


ОБЯВЯВА СЕ ТЪРГ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ОРТОПЕДИЧНИ ИМПЛАНТАНТИ"

Документация, свързана с търга - ТУК (ZIP файл)