Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”
Структура

 • Ръководство
 • Главна медицинска сестра
 • Стационарен блок:
  • Първа ортопедична клиника
  • Втора ортопедична клиника
  • Трета ортопедична клиника
  • Клиника следоперативна рехабилитация (без легла)
 • Диагностично-консултативен блок:
  • Отделение образна диагностика
  • Отделение трансфузионна хематология
  • Отделение следоперативна рехабилитация
  • Клинична лаборатория
  • Основни консултативни кабинети, педиатричен кабинет, кабинет вътрешни болести, кабинет функционална диагностик
  • Регистратура
  • Манипулационна
  • Хистологична лаборатория
 • Операционен блок
 • Счетоводство
 • Бибилотека
 • ТСО