Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Посещение на болните (свиждане)

Свиждането с пациентите в болницата става според правилника за вътрешния ред всеки ден от 16-18 ч.

Инормация за състоянието на пациентите може да бъде получена всеки ден между 12-14 ч.