Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Съобщения

14.05.2018
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ "ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ" - ЕАД обявява свободни работни места за следните длъжности:
1. Санитар в "Операционна зона" – 1 бр.
2. Медицинска сестра – анестезиологична – в "Операционна зона" – 1 бр.
3. Медицински лаборант в Лаборатория по "Трансфузионна хематология" – 1 бр.
4. Лекар анестезиология и интензивно лечение ОАИЛ – 1 бр.

За справки:
Сл. Човешки ресурси Катя Павлова – тел. : 02 8181 680
Гл. Мед. Сестра Даниела Некова - тел. : 02 8181 752