Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Специализирана болница "Проф. Бойчо Бойчев"

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф.Бойчо Бойчев” е уникална за страната по отношение на лечението на заболявания и посттравматични увреди на опорно-двигателния апарат. Лечебното заведение е правоприемник на Научния институт по ортопедия и травматология при Медицинска академия – София. Тя е единствената в страната еднопрофилна ортопедична болница, създадена през 1974 година чрез клинико-нозологично структуриране след обединението на три водещи национално водещи ортопедично-травматологични институции - Катедрата по ортопедия и травматология към ИСУЛ - София, Катедрата по ортопедия и травматология към ВМИ - София и Републиканския институт по възстановителна хирургия и протезиране - София, Медицинска Академия.

Прочети повече...Медицински център "Ортомед" в Специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

От 2 февруари 2021 в медицинския център към болницата - Ортомед се предлага, за по-голямо удобство на пациентите, предварително записване на часове за преглед и консултации със специалисти. За целта, медицинският център разполага с дигитална система за записване на часове за преглед.
За повече информация посетете сайта на медицинския център тук.

Телефони за запис на час:
(02) 818 15 00 - Регистратура
(02) 818 16 00 - Регистратура

Телефон Изп. директор:
(02) 818 17 50
Забележка!!! - На този телефон не се записват часове.
Адрес:
София 1614, кв. Горна Баня
бул."Никола Петков" № 56

GPS координати:
42.674532N, 23.247153E