ЗА НАС

Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев” е уникална за страната по отношение на лечението на заболявания и посттравматични увреди на опорно-двигателния апарат. Лечебното заведение е правоприемник на Научния институт по ортопедия и травматология при Медицинска академия – София. Единствената в страната еднопрофилна ортопедична болница е създадена през 1974 година чрез клинико-нозологично структуриране след обединението на три водещи национално водещи ортопедично-травматологични институции – Катедрата по ортопедия и травматология към ИСУЛ – София, Катедрата по ортопедия и травматология към ВМИ – София и Републиканския институт по възстановителна хирургия и протезиране – София, Медицинска Академия. 

cropped-7004768-el-simbolo-de-ortopedia-y-traumatologia-

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Ендопротезиране

Ендопротезиране на тазобедрена става, колянна става, раменна става, лакътна става и други.

Профилактика и лечение на гръбначни заболявания

Профилактика/ лечение на деформитети на гръбначния стълб и гръдния кош.

Онкоортопедия

Диагностика и реконструктивна хирургия на вродени и придобити заболявания на опорно-двигателния апарат.

Ортопедични и травматологични заболявания при деца.

Профилактика и лечение на ортопедични и травматологични заболявания при деца.