ИСТОРИЯ

Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев” е създадена през 1974 година чрез клинико-нозологично структуриране след обединението на три водещи ортопедично-травматологични институции – Катедрата по ортопедия и травматология към ИСУЛ – София, Катедрата по ортопедия и травматология към ВМИ – София и Републиканския институт по възстановителна хирургия и протезиране на Медицинска Академия – София, което я прави неповторима по рода си за България по отношение на лечението на заболявания и пост-травматични увреди на опорно-двигателния апарат – тя е единствената в България еднопрофилна ортопедична болница. Лечебното заведение е правоприемник на Научния институт по ортопедия и травматология при Медицинска академия – София.

Основателят на българската ортопедия и травматология и ръководител на двете катедри по ортопедия и травматология (ИСУЛ и ВМИ), чл.-кор. проф. д-р Бойчо Бойчев, поставя основите за развитие на днешните клиники на болницата. Неговият ученик, проф. д-р Янаки Холевич, основател на Републиканския институт по възстановителна хирургия и протезиране, издигна развитието на ортопедичната и травматологичната наука и практика на съвременно европейско ниво, чл.-кор. проф. д-р Александър Герчев направи техническата революция в родната ортопедия и травматология, а проф. д-р Иван Матев – донесе на болницата световно признание, тя стана център за специализация по хирургия на ръката за лекари от цял свят.

Традициите и изключителността на лечебното заведение, с времето са привличали за участие в неговата научна и лечебна дейност почти всички утвърдени имена на българската ортопедия, като: проф. д-р Георги Павлов, проф. д-р Иван Илиев, проф. д-р Стефан Банков, проф. д-р Иван Андреев, проф. д-р Никола Игнатов, доц. д-р Георги Каймакчиев, доц. д-р Христо Кацаров, доц. д-р Петко Сливков…

Директори:
 • от 1954 г. – до 1963 г. и от 1974 г. – до 1979 г. – проф. д-р Янаки Холевич
 • от 1964 г. – до 1974 г. – доц. д-р Георги Павлов
 • от 1979 г. – до 1985 г. – чл. кор. проф. д-р Александър Герчев
 • от 1985 г. – до 1989 г. – проф. д-р Иван Матев
 • от 1989 г. – до 1991 г. – проф. д-р Димитър Джеров
 • през 1992 г. – проф. д-р Борислав Владимиров
 • от 1992 г. – до 1994 г. – доц. д-р Тодор Найденов
 • от 1994 г. – до 2001 г. – проф. д-р Петър Николаков
 • от 2001 г. – до 2017 г. – проф. д-р Евгений Медникаров
 • от 2017 г. – до 2018 г. – д-р Боян Христов
 • от 2018 г. – до момента – д-р Валентин Ангелов