ЦЕНОРАЗПИС

В УСБАЛО ”Проф. Бойчо Бойчев” ЕАД, срещу заплащане по утвърдения ценоразпис е възможно провеждането на:

  • платени медицински прегледи, манипулации, превръзки
  • рехабилитационно лечение/кинезитерапия
  • физиотерапевтични процедури
  • образна диагностика: скенер (КАТ), рентгенографии, ехографии
  • електромиография
  • оперативно лечение на здравно-неосигурени и чужди граждани

 

За повече информация относно цени и услуги – вижте утвърдения ценоразпис.