КЛИНИКА ПО КОСТНА ПАТОЛОГИЯ И ОБЩА ОРТОПЕДИЯ
(ПЪРВА КЛИНИКА)

Клиниката по костна патология и обща ортопедия (ККПОО) на Университетска специализирана болница по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ се помещава на ІV етаж в основната сграда на лечебното заведение.Клиниката по костна патология и обща ортопедия (ККПОО) на Университетска специализирана болница по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ се помещава на ІV етаж в основната сграда на лечебното заведение.Клиниката по костна патология и обща ортопедия (ККПОО) на Университетска специализирана болница по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ се помещава на ІV етаж в основната сграда на лечебното заведение.

Екип на Клиниката по костна патология и обща ортопедия:
Телефони за контакт:
  • 02 81 81 516 – Приемен кабинет (партер)
  • 02 81 81 554 – Технически секретар (ІV етаж)


Тя е създадена след структурни реформи в лечебното заведение, на мястото на Клиниката по обща ортопедия и ендопротезиране и Клиниката по онкоортопедия и костна патология и е наследник на първото ортопедично отделение в България, част от Клиниката по пропедевтика на хирургичните болести на проф. д-р Парашкев Стоянов и ръководено от д-р Бойчо Бойчев, хабилитиран по-късно като професор. Нейното съществуване е свързано с имената на някои от изтъкнатите български ортопеди-травматолози, основоположници на българската школа по ортопедия и травматология. В Клиниката по онкоортопедия и костна патология са работили изявени имена в българската ортопедия, сред които: “бащата” на българската ортопедия проф. Бойчо Бойчев, проф. Иван Андреев, проф. Тодор Соколов, доц. Георги Павлов, доц. Георги Каймакчиев, проф. Райчо Райчев (морфология), проф. Л. Величков (рентгенология).

Клиниката е част от структурата на Катедрата по ортопедия и травматология към Медицински университет – София.

Лечебният диапазон на Клиниката включва цялата патология на опорно-двигателния апарат. Лекуват се всички хронични и придобити заболявания на опорно-двигателния апарат, дегенеративни, възпалителни и др. Включени са множество специализирани дейности:

  • ендопротезиране и реендопротизиране на всички стави на човешкото тяло;
  • артроскопска и миниинвазивна хирургия на ставите на горния и долния крайник;
  • специализирана хирургия на горния крайник и ръката;
  • специализирана хирургия на долния крайник и ходилото;
  • възстановителна хирургия при травмите и последиците от травмите на опорно-двигателния апарат.

За повече информация, натиснете ТУК.

На анализ и лечение се подлагат всички туморни и тумороподобни заболявания на опорно-двигателния апарат при деца и възрастни, като тази специфична дейност се извършва изключително в Отделението по Костни тумори към Клиниката.

Капацитетът на Клиниката по костна патология и обща ортопедия е 30 легла, от които 2 са за продължително лечение.