На 5 декември, 2020 г. внезапно ни напусна нашият скъп учител, ръководител и приятел проф. д-р Димитър Асенов Джеров, дмн.

Проф. Димитър Джеров е роден на 16 май 1934 г. в гр. София. Висше медицинско образование завършва през 1958 г. във ВМИ – София. Професионалното му поприще започва като хирург в Районна болница, гр. Берковица. След спечелен конкурс, през 1959 г. е назначен за асистент в Катедра по анатомия и хистология при ВМИ – София. 1974 – 1980 г. е научен сътрудник в лабораторията по биомеханика към Научния институт по ортопедия и травматология и Втора ортопедична клиника на МА. 1980 – 1987 г. е ръководител на Клиника по ортопедия и травматология към Институт за лечение на чуждестранни граждани – София. През 1987 г. е назначен за ръководител на Клиника по обща ортопедия и ендопротезиране при Университетска болница по ортопедия и травматология – София и като такъв работи до 2008 г. 

В своето развитие успешно защитава три специалности: 1965 – Хирургия, 1973 – Анатомия и хистология, 1978 – Ортопедия и травматология.

От 1989 до 1991 г. проф. Джеров е директор на Научния институт по ортопедия и травматология при Медицинската академия и член на академичния съвет на МА. От 1991 г. оглавява Катедрата по ортопедия и травматология при Медицинския факултет в София, която ръководи до 2000 г. През 1991 г. е избран за член и председател на Академичния съвет на Медицинския университет – София. 1991 – 2002 е ректор на Медицинския университет – София. Трудовата му биография включва още членство в Специализирания научен съвет към Медицинския факултет на МА – София, председател на Централната етична комисия към БЛС, членство в Националната агенция за оценяване и акредитация, председател на научна комисия при ВАК, заместник-председател на БЧК.

Както преподавателската, така и изследователската работа на проф.Димитър Джеров обхващат три области на медицинската наука: антропология, експериментална морфология, ортопедия и травматология (в частност металната остеосинтеза, биомеханика на опорно-двигателния апарат и ендопротезиране на големите стави). Научната му продукциянадхвърля 200 публикации и съобщения, 2 рационализации, 1 изобретение– съавтор е на Откритие № 2 на Република България, 2 авторски свидетелства, автор или съавтор на 4 учебника. Проф. Джеров е бил главен редактор на сп. „Ортопедия и травматология”, на „Acta medica Bulgarica” и „Tribuna medica”, на „Медицински преглед” (1990 – 2000).

Проф. Димитър Джеров участва в редица български и международни сдружения като Съюза на учените в България, БОТА, БЛС, СНМД, Международното дружество на ортопедите и травматолозите (SICOT), Международната Академия за култура и научно развитие в Германия, Световната Академия за медицина „Алберт Швайцер”. За своята мащабна дейност е получавал редица награди и признания: Златен медал за технически постижения от Комитета за наука, техническо развитие и висше образование; Почетен медал на СУБ; Почетен медал на Медицинския факултет – София; Голямата награда „Ескулап” на Медицинския университет – София; Doctor Honoris Causa на Полската медицинска академия (1998) и др.

Поклон пред светлата му памет!