Докладът „Съвременна кинезитерапия при гръбначни изкривявания“ на Борислав Чонгов, кинезитерапевт в Университетска болница по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ в Горна Баня, София, представя иновативен подход към лечението на гръбначни изкривявания чрез прилагане на съвременни методи в областта на кинезитерапията.

Докладът беше представен по време на Петата педиатрична среща „С грижа за децата“, организирана от Катедрата по Педиатрия на Медицински университет – София, в сътрудничество със Фондация „Знанието дарява живот“ и подкрепата на Българската педиатрична асоциация. Събитието се проведе в периода 27‑30 април 2023 г. в Поморие.

Каква е съвременна кинезитерапия при гръбначните изкривявания-тенденции по света и в България.

Гледайте доклада на Борислав Чонгов, изнесен на Петата педиатрична среща „С грижа за децата“ на 27‑30 април 2023 г. и научете повече за:

– Шрот метод:

Оригиналният метод на Катерина Шрот се развива изключително добре последните години. Към днешна дата редица школи модифицират принципите на Шрот по собствен начин и създават нови системи.

Световното дружество за ортопедично и рехабилитационно лечение на сколиозата – SOSORT, базирайки се на множество научни публикации, взе решение тези системи да се наричат СФУС-специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза (англ. eз. PSSE-Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises) и да се избягва назоваване на конкретни школи или методи.

– Според SOSORT, за да може да се определи една система като СФУС, тя трябва да притежава следните характеристики:

▪️ Обучение на пациентите в тяхната самостоятелна корекция в трите равнини;

▪️ Стабилизиране в коригираната позиция;

▪️ Усъвършенстване в ежедневните дейности в живота (ДЕЖ).

– SEAS – научен подход за упражнения при сколиоза, италианска методика, която включва два основни елемента:

▪️ Изграждане и обучение в самостоятелна корекция;

▪️ Упражняване в тази корекция.

Корекцията се изгражда на база редица измервания, с които се откриват отклоненията в тялото в трите равнини. Понякога за корекция се нуждаем от деротация, странично преместване или често от кифотизация.

Упражненията се определят след тестове за пространствена ориентация, равновесие, мускулна сила или напрегна мускулатура. Те трябва да затруднят корекцията, а не да я подпомагат, но в същото време затруднението да не е прекомерно, така че детето да я изпусне. Упражненията при терапия със SEAS са изключително авторски и могат да бъдат подбирани спрямо предпочитанията на детето и имплементирани в практикувания спорт.

Концепцията на Риго – Основни принципи на корекция:

  1. Поставяме тялото в най-добрата позиция, чрез преместване.
  2. Въвеждаме асиметрично ортопедично дишане за разширяване на специфични зони.
  3. Мускулната активация е трета по време, но я въвеждаме още в началото.
  4. Активираме мускулите в корекция, при дишането, след това активираме максимален брой мускули изометрично, за да създадем максимален брой проприоцептивни импулси към мозъка, които да приемат новата позиция.
  5. Интеграция, която е свързана с упражнения за запазване на възможно най-добра корекция за извършване на ДЕЖ.

Комбиниране на СФУС с корсетолечение при по-голям ъгъл на отклонение.

Терапевтично поведение при сколиопза:

▪️ 10-20 градуса – проследяване и наблюдение;

▪️ От 25 до 40 градуса – ортопедично лечение-корсет;

▪️ Над 50 градуса – хирургично лечение.

Кинезитерапията успешно може да задържи прогресирането на сколиозата при по-леките форми и да подпомогне корсетолечението.

Градусите обаче не зависят само от ъгъла на Кобб или ъгловото отклонение, а също и от периода на растежа. Например, ако сколиоза 30 градуса е открита преди пика на растежа – задължително се поставя корсет, докато сколиоза със същия градус, открита по-късно през живота може да се третира само с кинезитерапия.

DIERS Formetric 4D – пълен анализ на гръбначния стълб без рентгеново облъчване в УСБАЛ по ортопедия – Горна Баня.

Системата Форметрик предоставя детайлна визуализация на топографията на гърба, гръбначния стълб и позицията на тялото чрез прилагането на видео растерна стереография – линии от светлина.

Основни предимства на Форметрик:

▪️ Картините са близки до рентгенографските изображения;

▪️ Полезна оценка за прогреса на постигната корекция преди и след кинезитерапия;

▪️ Планиране на индивидуални терапевтични подходи;

▪️ Мотивация на пациентите.

Кинезитерапията не лекува пациентите със сколиоза, а интердисциплинарния екип от специалисти: лекар, пациент, родители, ортопедичен техник, кинезитерапевт.