КЛИНИКА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
(ВТОРА КЛИНИКА)

Клиниката по ортопедия и травматология (КОТ) на Университетска специализирана болница по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев” се помещава на ІІІ етаж в основната сграда на лечебното заведение.

Екип на Клиниката по ортопедия и травматология:
  • Дечка Иванова – Старша медицинска сестра
Телефони за контакт:
  • 02 81 81 515 – Приемен кабинет (партер)
  • 02 81 81 627 – Технически секретар


Тя е създадена със Заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение на 13.11.2014 г. и е реален продължител на дейността на създадените през 70-те години на ХХ век., клиники по Хирургия на ръка, Детска ортопедия и Гръбначна хирургия. Прeз годините, клиниките, част от които е и настоящата, са били ръководени от изтъкнати български ортопеди – проф. И. Илиев, проф. Матев, проф. Б. Владимиров и проф. Танчев.

Втора клиника на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ е с дълбоки традиции в историята на ортопедията в България.  Детският сектор на клиниката е наследник на създаденото през 1954 година от проф. Янаки Холевич, отделение по Детска ортопедия в Института по възстановителна хирургия и е ръководено дълги години от проф. Владимиров, а след това и от ученика му – проф. Георгиев. Секторът по хирургия на горен крайник е наследник на първата в Европа Клиника по хирургия на ръката, създадена през 1955 година и ръководена от проф. Иван Матев.

Клиниката е част от структурата и база на Катедрата по ортопедия и травматология към Медицински университет – София, което е основно преимущество за развитие на научната дейност.

Лечебният диапазон на Клиниката включва цялата патология на опорно-двигателния апарат. Лекуват се всички вродени и придобити заболявания на опорно- двигателният апарат при деца, както и дегенеративни, възпалителни и тумороподобни заболявания при деца и възрастни. Провежда се оперативно лечение на всички заболявания на горния крайник и особено на вродените малформации на ръката. В отделението по гръбначна хирургия се оперира пълната палитра ортопедична и неврохирургична патология на гръбначния стълб.

Оперативната активност на Клиниката се изразява ежегодно в  около 400 – 600 операции на пациенти със заболявания на опорно- двигателния апарат при деца, като над две трети от операциите за с много голяма и голяма сложност.

Всички лекари са с призната специалност по “Ортопедия и травматология” или „Неврохирургия“ и стаж по специалността над 10 години. Седем от тях имат сертификат за “Ендопротезиране на стави”. Един от лекарите е професор, трима са доценти, а останалите са главни асистенти и асистенти в катедрата по “Ортопедия и травматология” на МУ София. Един от лекарите е Доктор на медицинските науки, осем са Доктор по медицина. Към момента, на трима докторанти предстои защита.

В клиниката има система за поддържане на непрекъсната квалификация. Всички лекари са преминали дългосрочни специализации по различни проблеми на ортопедия и травматология и неврохирургия в страни от Европейският съюз, Швейцария, САЩ и Япония. Разработена е система за провеждане на колегиуми на медицинските сестри по теми, обогатяващи и усъвършенстващи професионалните знания и умения. Персоналът има съвременна компютърна грамотност.

Лекарите от клиниката участват в най-престижните конгреси по специалността в България и чужбина и са в ръководните органи на секциите по детска ортопедия, хирургия на ръка и спинална хирургия към БОТА.

За повече информация, натиснете ТУК.

Капацитетът на Клиниката по ортопедия и травматология е 31 легла, от които 3 са за продължително лечение.

Клиниката по ортопедия и травматология приема пациенти в двете отделения, които са част от структурата й: в Отделение по детска ортопедия и хирургия на горен крайник и в Отделение по гръбначна хирургия