4D СКОЛИО КОНТРОЛ

Кабинетът „4D сколио контрол“ е част от Отделение по физикална и рехабилитационна медицина в Университетска специализирана болница по ортопедия “Проф. Б. Бойчев“ и се помещава на партерния етаж в основната сграда на лечебното заведение.
Екип на кабинетът „4D сколио контрол“:
  • Борислав Чонгов – кинезитерапевт
Телефони за контакт:
  • 02 81 81 519 – Кабинет „4D сколио контрол“ (партер)

Кабинетът е разкрит е през 2021 година. Създаден е за неоперативно лечение на гръбначни изкривявания, за продължаваща рехабилитация в следоперативното им лечение и е свързан пряко с работата и пациентите на Отделението по гръбначна хирургия. „4D сколио контрол“ съчетава традиционни методики – като изправителната гимнастика и лечебната физкултура, в комбинация с най-съвременните и одобрени от SOSORT (International Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) методики. В кабинета се прилага: концепцията на Риго (BSPTS), SEAS (научен подход за упражнения при сколиоза), FITS (функционална индивидуална терапия на сколиозата) и Шрот (ISST Schroth).

Кабинетът предлага:
  • изследване на гръбначния стълб с най-добрата система в света за растерна стереография Formetric Diers.
  • изследване с помощта на повърхностна кинезиологична електромиография.
  • пълен анализ на гръбначните изкривявания в трите основни равнини (фронтална, сагитална и хоризонтална).
  • пълен анализ на физическите качества и дееспособност във връзка с гръбначното изкривяване.
  • обучение в самостоятелна активна корекция, в зависимост от концепцията на Риго, принципите на Шрот, SEAS или FITS.
  • изготвяне на индивидуална програма от упражнения, които могат да се изпълняват вкъщи.
  • изготвяне на индивидуална програма от коригиращи упражнения с еластично съпротивление (ластици), според системата на THERABAND Academy.

Лечението на гръбначните изкривявания е много сложно и трудно. Много често продължава от няколко месеца до няколко години. При децата – всичко това зависи от периода на растеж на костната система. Сложността идва от необходимостта от корекция в трите равнини (3D). 4D сколио контрол съчетава 3D корекцията на тялото, съобразена и планирана по най-правилния начин във времето.

За повече информация, натиснете ТУК.