КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Клиниката по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) на Университетска специализирана болница по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев” се помещава на І етаж в основната сграда на лечебното заведение.

Екип на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение:
 • проф. д-р Пламен Кенаров, д.м. – началник Клиника по анестезиология и интензивно лечение, специалист по анестезиология, реанимация и интензивно лечение и специалност по социална медицина
 • доц. д-р Дочка Цонева, д.м. – началник Отделение за интензивно лечение, специалист по анестезиология и интензивно лечение
 • доц. д-р Милка Дикова, д.м. – началник Сектор деца на Отделение за интензивно лечение, специалист по детски болести
 • д-р Анжелина Андреева – специалист по анестезиология и интензивно лечение
 • д-р Георги Данаилов – специалист по анестезиология и интензивно лечение
 • д-р Георги Пенев, д.м. – специалист по анестезиология и интензивно лечение
 • д-р Ивайло Станков – специалист по анестезиология и интензивно лечение
 • д-р Йоанна Филипова – специалист по анестезиология и интензивно лечение
 • д-р Тошко Тодоров – специалист по анестезиология и интензивно лечение
 • д-р Елена Михайлова – спецализант и докторант
 • д-р Марина Упорова – специализант
 • Мануела Петрова – старша медицинска сестра
Телефони за контакт:
 • 02 81 81 706 – Кабинет Лечение на болката (І етаж)


От създаването на болницата, през 1973 година, медицинските дейности по анестезиология и интензивно лечение се осъществяват в Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение (ОАРИЛ), което впоследствие е трансформирано в Клиника по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ).
Медицинската дейност на КАИЛ се осъществява в три отделения:

 • Отделение „Анестезия с консултативен преданестезиологичен кабинет и консултативен педиатричен кабинет“
 • Отделение „Интензивно Лечение“ е с изградена централна мониторна система от типа „монитор-майка“, обединяващ информацията от индивидуалните пациентни монитори. Отделението разполага със зала за септични пациенти (изолатор).
 • Отделение „Операционен Блок“ – към всяка операционна зала има предзала за подготовка, премедикация, въвеждане в анестезия (обща и/или регионална) и възстановяване на пациентите от анестезия. Операционният блок е разположен в пряка връзка с отделението за интензивно лечение.


Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на УСБАЛО „проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД, София е част от Катедрата по анестезиология и интензивно лечение на Медицински факултет, Медицински университет, София и нейните преподаватели активно участват в научно изследователската и преподавателската дейност на всяко едно ниво от процеса на обучение.
Лечебният диапазон на Клиниката се осъществява в 24-часов непрекъснат режим на работа, както в планов порядък, така и по спешност при изпълнение на следните групи практически дейности:

 • осъществяване на анестезии, интензивно лечение, мониторинг и реанимация на пациенти, които са обект на хирургична намеса в операционните зали на лечебното заведение;
 • осъществяване на Реанимация, Интензивно лечение, Мониторинг, Ентерално и Парентерално хранене на пациенти в критично състояние – лежащо болни в КАИЛ;
 • осъществяване на Реанимация, Интензивно лечение, Мониторинг, Ентерално и Парентерално хранене и настаняване по установения ред на пациенти, намиращи се в критично състояние на територията на други клинични структури на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД – София;
 • консултативна дейност – преданестезиологична консултация и консултация с педиатър за предоперативна оценка и подготовка на пациентите, оценка на анестезиологичния риск, получаване на информирано съгласие за анестезия от пациента или негови законни представители, планиране на периоперативното обезболяване; консултативна дейност в другите структури на болницата;
 • високоспециализирани дейности и специфични инвазивни манипулации, като канюлиране на централна вена, автохемотрансфузия (методика, която свежда до минимум рисковете и намалява необходимостта от използване на донорска кръв и кръвни продукти), лечение на остра и хронична болка, локорегионални техники за периоперативно обезболяване, тестуване за алергия към лекарствени средства за анестезия, съставяне на хранителен режим и други.


В Клиниката по анестезиология и интензивно лечение пациентите се лекуват на съвременно ниво, с висок професионализъм, внимание и емпатия.
КАИЛ предоставя висококачествена, специализирана стационарна и консултативна медицинска помощ в планов и спешен порядък в областта на анестезиологията и интензивното лечение на пациентите – възрастни и деца със заболявания на опорно двигателния апарат.

За повече информация, натиснете ТУК.

Капацитетът на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение е 10 легла.