АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Кабинетът по анестезиология и интензивно лечение (Кабинет Лечение на болката), който обслужва пациентите, подлежащи на оперативно лечение, е част от Клиника по анестезиология и интензивно лечение на Университетска специализирана болница по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев” и се помещава на І етаж в основната сграда на лечебното заведение.

Телефон за контакт:

02 81 81 706 – Кабинет Лечение на болката (І етаж)