ДЕТСКА ОРТОПЕДИЯ, ХИРУРГИЯ НА ГОРЕН КРАЙНИК И ГРЪБНАЧНА ХИРУРГИЯ

Приемен кабинет № 1, който обслужва пациентите на Клиниката по ортопедия и травматология (КОТ), Отделението по детска ортопедия и хирургия на горен крайник и Отделението по гръбначна хирургия на Университетска специализирана болница по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев”, се помещава на партерен етаж в основната сграда на лечебното заведение.

Телефони за контакт:
02 81 81 515 – Приемен кабинет (партер)