ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

Кабинетът по физикална и рехабилитационна медицина, който обслужва пациентите на Отделението по физикална и рехабилитационна медицина (ОФРМ) на Университетска специализирана болница по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев”, се помещава на І етаж в основната сграда на лечебното заведение.

Телефон за контакт:

02 81 81 542 – Приемен кабинет (І етаж)