КОСТНА ПАТОЛОГИЯ И ОБЩА ОРТОПЕДИЯ

Приемен кабинет № 2, който обслужва пациентите на Клиниката по костна патология и обща ортопедия (ККПОО) и Отделението по костни тумори (ОКТ) на Университетска специализирана болница по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“, се помещава на партерен етаж в основната сграда на лечебното заведение. 
Телефон за контакт:

02 81 81 516 – Приемен кабинет (партер)