доц. д-р ВЕНЕЛИН АЛЕКСИЕВ, д.м.

Специалист по ортопедия и травматология

Началник Клиника по ортопедия и травматология


Средното си образование завършва със златен медал в 114-та Английска езикова гимназия – гр. София.

Висше образование получава в Медицински университет – гр. София – магистър по медицина с отличен успех. През 1995 година придобива специалност по ортопедия и травматология през 1999г.

От 1995 година е назначен за ординатор в Детска клиника на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“, под ръководството на проф. Владимиров и проф. Холевич. През 2022 г., след конкурс, заема длъжността Началник на Клиника по детска ортопедия, хирургия на горен крайник и гръбначна хирургия.

През 2011г. успешно защитава дисертационен труд: „Възможности за прогнозиране на последиците след лечение на дисплазични и нестабилни тазобедрени стави със стремената на Павлик“.

От 2012г. е хоноруван асистент за обучение на английскоговорящи студенти по медицина към Медицински факултет на Медицински университет – София, а след това, след успешно издържани конкурси, е назначен за главен асистент и от 2018 г. е доцент.

Специализации:

Научни награди: