д-р ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ

Изпълнителен директор на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД
Специалист по анестезиология, реанимация и интензивна терапия

Д-р Ангелов притежава три магистърски степени по: Здравен мениджмънт и управление на здравеопазването, Юридическа психология, Бизнес администрация.

Завършил е квалификационни курсове в Холандия, САЩ и Великобритания.

Богатият и многостранен професионален опит на д-р Ангелов показва експертното и стратегическо ниво на неговите знания и умения, както в медицинската област, така и в областта на доброволното здравно осигуряване.

В професионалната му кариера е заемал длъжности като Изпълнителен и Главен изпълнителен директор на ЗОК „ДЗИ“, Изпълнителен директор на УСБАЛ по онкология и Изпълнителен директор на МЦ „Неоклиник“ АД.