доц. д-р МИЛКА ДИКОВА, д.м.

Специалист по детски болести
Специалист по периоперативна медицина
Началник Сектор деца на Отделение за интензивно лечение

Доц. д-р Дикова провежда специализации в Детска ревматологична клиника на СБАЛДБ „ Проф. Иван Митев” и по нервно-мускулни заболявания в Университетска болница „Saint Vinsent de Paul“, Париж, Франция под ръководството на prof. Ponsot. Тя е сертифицирана за мускулноскелетна сонография от Педиатричната европейска ревматологична асоциация в Белград. Завършва Мастеркласове върху мукополизахаридоза ІІ тип в Барселона през 2016 г. и Виена през 2017 г.

Участва в авторския колектив на учебници за студенти по педиатрия и ортопедия. Има над 90 публикации в медицински списания и участия в конгреси, конференции и симпозиуми.