ст. м. с. ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Старша медицинска сестра на Клиника по костна патология и обща ортопедия