д-р ВИОЛЕТА КРЪСТЕВА

Специалист по физикална и рехабилитационна медицина
Началник Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Д-р Кръстева има диплома по медицинско планиране от Американската академия по здравни науки, САЩ. Участвала е в мисии и курсове на НАТО и ЕС в САЩ, Германия, Босна и Херцеговина, Литва и Холандия.