ст. м. с. ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА

Старша медицинска сестра в Отделение по физикална и рехабилитационна медицина