д-р КИРЧО ПАТРИКОВ, д.м.

Специалист по ортопедия и травматология
Началник Отделение по костни тумори в Клиниката по костна патология и обща ортопедия

Д-р Патриков има над 40 научни публикации в български и чуждестранни специализирани списания, както и много участия в национални и международни научни прояви.