доц. д-р ДОЧКА ЦОНЕВА, д.м.

Специалист по анестезиология, реанимация и интензивно лечение
Началник Отделение за интензивно лечение

Доц. д-р Цонева участва в написването на над 100 научни публикации като учебници, монографии, научни статии, както и е с научни съобщения в национални и международни конгреси и конференции.

Член е на Научното дружество на анестезиолозите в България, Българското дружество по парентерално и ентерално хранене и Българското дружество за лечение на болката.