ЕКИП ОТ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП

angelov

д-р ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ

Изпълнителен директор на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД
Специалист по анестезиология, реанимация и интензивна терапия

Вижте повече...

andreev

доц. д-р АНДРЕЙ АНДРЕЕВ, д.м.

Зам. директор лечебна дейност на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД
Специалист по ортопедия и травматология

Вижте повече...

glavna-sestra

гл. м. с. МАРИЯ ТАНЕВА-МЕДНИКАРОВА

Главна медицинска сестра на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД

ЛЕКАРСКИ ЕКИП

проф. д-р Пламен Кенаров, д.м. – началник Клиника по анестезиология и интензивно лечение, специалист по анестезиология, реанимация и интензивно лечение и специалност по социална медицина

проф. д-р Христо Георгиев, д.м.н. – специалист по ортопедия и травматология

доц. д-р Борис Матев, д.м. – специалист по ортопедия и травматология

доц. д-р Венелин Алексиев, д.м. – началник Клиника по ортопедия и травматология, специалист по ортопедия и травматология

доц. д-р Дочка Цонева, д.м. – началник Отделение за интензивно лечение, специалист по анестезиология и интензивно лечение

доц. д-р Константин Узунов, д.м. – началник Отделение по гръбначна хирургия, специалист по неврохирургия

доц. д-р Милка Дикова, д.м. – началник Сектор деца на Отделение за интензивно лечение, специалист по детски болести

доц. д-р Николай Димитров, д.м. – началник Клиника по костна патология и обща ортопедия, специалист по ортопедия и травматология

д-р Александър Герчев, д.м. – специалист по ортопедия и травматология

д-р Анжелина Андреева – специалист по анестезиология и интензивно лечение

д-р Асен Джеров – специалист по ортопедия и травматология

д-р Боян Христов, д.м. – специалист по ортопедия и травматология

д-р Виолета Кръстева – началник Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, специалист по физикална и рехабилитационна медицина

д-р Георги Данаилов – специалист по анестезиология и интензивно лечение

д-р Георги Пенев, д.м. – специалист по анестезиология и интензивно лечение

д-р Димитър Добрев – специалист по неврохирургия

д-р Добрин Диков – специалист по ортопедия и травматология

д-р Ивайло Станков – специалист по анестезиология и интензивно лечение

д-р Иво Димитров – специалист по ортопедия и травматология

д-р Иво Иванов – специалист по ортопедия и травматология

д-р Йоанна Филипова – специалист по анестезиология и интензивно лечение

д-р Йордан Иванов, д.м. – специалист по анестезиология и интензивно лечение

д-р Кирчо Патриков, д.м. – началник Отделение по костни тумори, специалист по ортопедия и травматология

д-р Мария Кацарова – специалист по ортопедия и травматология

д-р Николай Йорданов, д.м. – специалист по ортопедия и травматология

д-р Олег Младенов – специалист по ортопедия и травматология

д-р Павел Георгиев – специалист по ортопедия и травматология

д-р Петко Пейнешки – специалист по ортопедия и травматология

д-р Райчо Кехайов – началник Отделение по детска ортопедия и хирургия на горен крайник, специалист по ортопедия и травматология

д-р Светослав Славчев, д.м. – специалист по ортопедия и травматология

д-р Симона Церовска – специалист по ортопедия и травматология

д-р Стефан Церовски – специалист по ортопедия и травматология

д-р Тошко Тодоров – специалист по анестезиология и интензивно лечение